24,09 USD - 1C
...

24,09 USD - 1CTerwijl de goudprijs sinds begin dit jaar (in dollar, USD) 22% lager ging, moest zilver 28% inleveren. Die lagere zilverprijs is niet alleen een streep door de rekening van de primaire zilverproducenten, maar ook van royaltybedrijven zoals het Canadese Silver Wheaton (SLW). De negentien operationele mijnen waarmee SLW samenwerkt, produceerden in de eerste jaarhelft samen 16,9 miljoen ounce zilverequivalent voor de Canadese groep (12,6 miljoen ounce zilver en 73.000 ounce goud). Daarvan werd 14,2 miljoen ounce verkocht. Het tweede kwartaal leverde een recordproductie op, maar omdat minder zilver werd verkocht en de prijs met 20% daalde, ging de winst en de omzet achteruit. Omdat de zwaarste prijscorrectie plaatsvond in april, was de impact op de cijfers van het tweede kwartaal het grootst. Zo halveerde de nettowinst naar 71,1 miljoen USD of 20 dollarcent per aandeel. De operationele kasstroom daalde met 28%, tot 125,3 miljoen USD. De achteruitgang over de volledige eerste jaarhelft bleef beperkt tot 29%, waardoor de nettowinst uitkwam op 204,5 miljoen USD of 0,58 USD per aandeel. In tegenstelling tot de producenten loopt SLW geen operationeel risico, omdat het zelf geen mijnen uitbaat. Daardoor moest de groep geen zware afschrijvingen en waardeverminderingen boeken en bleef de boekwaarde intact. De mijnen die zilver aanleveren, zitten voorlopig niet in moeilijkheden. Het gaat in hoofdzaak om producenten van basismetalen die zilver als bijproduct financieren. SLW ligt goed op schema om de prognoses voor het volledige boekjaar te halen: een productie van 33,5 miljoen ounce zilverequivalent, goed voor een vooruitgang met 14% op jaarbasis. Het enige probleemdossier is Pascua-Lama in Chili en Argentinië: voorlopig ziet het ernaar uit dat uitbater Barrick Gold pas eind volgend jaar van start gaat. SLW heeft opnieuw onderhandeld over de contractvoorwaarden met Barrick, waardoor dat tot 2016 de tijd krijgt om de afgesproken hoeveelheid zilver te leveren. Slaagt Barrick daar niet in, dan moet het de 625 miljoen USD die SLW al in het project investeerde aan de Canadezen terugbetalen. In afwachting levert Barrick wel zilver aan uit andere mijnen van de groep. SLW zal geen grote overeenkomsten met mijnbedrijven afsluiten tot de zilverprijs gestabiliseerd is. Dat hoeft ook niet, want op basis van de lopende contracten zal de output eind 2017 op 49 miljoen ounce zilverequivalent uitkomen. Dat geeft een organische groei van bijna 50% de komende vier jaar. Door de recente overeenkomst met het Braziliaanse Vale neemt ook het belang van goud in de groepsomzet toe. In het tweede kwartaal klom het aandeel van de inkomsten uit goud tot 29%, tegenover 13,5% in het eerste kwartaal. SLW verwacht dat dit percentage de komende kwartalen verder toeneemt. SLW keerde vorige week een kwartaaldividend van 10 dollarcent uit. Dit dividend is gekoppeld aan de operationele kasstroom. De totale productiekosten van de groep bedroegen in het tweede kwartaal 11,87 USD per ounce zilverequivalent. Ondanks de lagere zilver- en goudprijs zijn de kasstromen dus nog altijd voldoende hoog.Ondanks de recordcijfers in de productie noteert het aandeel van SLW 30% lager dan begin dit jaar, waarmee het verlies net iets hoger oploopt dan bij het zilver zelf. Sinds het dieptepunt van eind juni, toen het aandeel op het laagste niveau in meer dan drie jaar noteerde, werd SLW al 40% duurder. De groepswinst hangt volledig af van de evolutie van de zilverprijs (en in mindere mate ook de goudprijs) en voorlopig ligt de geschatte k/w voor volgend jaar op 17. Belangrijker is echter dat SLW positieve kasstromen genereert en daardoor financieel gezond blijft. Zelfs zonder nieuwe contracten is een organische groei van 50% voor de komende vier jaar vrijwel gegarandeerd. SLW blijft koopwaardig, maar beperk de positie.Koopwaardig