De gang van zaken bij het streamingbedrijf Silver Wheaton (SLW) is uiteraard sterk afhankelijk van de evolutie van de zilver- en goudprijs. SLW koopt via langetermijncontracten zilver en goud van mijnen die die edelmetalen als een bijproduct van basismetalen produceren. In ruil financiert SLW een deel van het project, waarmee het de rol van alternatieve financier op zich neemt. Dat is voor beide partijen een win-winsituatie, want de verkoper wordt ontdaan van een product dat niet tot de kernactiviteiten behoort en is minder afhankelijk van de commerciële banken voor kredieten. SLW van zijn kant kan het tegen een interessante prijs aangekocht...