Binnen de categorie van de streamingbedrijven neemt het Canadese Silver Wheaton (SLW) een vooraanstaande plaats in. Bij dit bedrijfsmodel worden overeenkomsten gesloten om (een deel van) de toekomstige opbrengst van een bepaalde mijn te kopen. Bij het afsluiten van de deal betaalt SLW een afgesproken som en bij de start van de leveringen volgt nog een betaling. Het bedrijf concentreerde zich aanvankelijk op zilver, maar intussen is het aandeel van goud in de totale groepsinkomsten al opgelopen tot 37%. Tegen 2019 zal dat nog verder toenemen tot 43%. Het zilver en goud dat wordt aangekocht, wordt meestal als bijproduct van basismetalen gewonnen. ...