We schoven in onze top vijf voor de tweede jaarhelft de palmoliewaarde Sipef naar voren als achtergebleven aandeel waarvan we een comeback verwachten. Het aandeel is al enkele jaren achtergebleven door de dalende evolutie van de palmolieprijs sinds de piek begin 2011 omtrent 1300 USD per ton. De daling versnelde vorig najaar - afgerond van 900 USD naar 600 USD per ton - door de enorme daling van de olieprijs, die nefast was voor de vraag naar palmolie vanuit de biodieselindustrie. Palmolie is goed voor een derde van de biodieselmarkt, onderverdeeld in een gemandateerd gedeelte - door de overheid verplichte bijmenging - en een vrijwillig gedeelte. Dat laatste viel het voorbije jaar volledig weg, doordat bijmenging financieel niet langer...