De palmolieproductie steeg in het tweede trimester tegenover hetzelfde kwartaal in 2014 met 7,54%, tot 74.643 ton. Zowel de productie uit de eigen plantages (+6,99%) als uit palmolievruchten aangekocht bij derden (+9,84%) droegen hiertoe bij. Na 6 maanden is er een productietoename met 2,87%, tot 135.185 ton, waarvan 108,674 ton uit de eigen plantages (+2,13%). Onderliggend is er een daling op de mature plantages in Noord-Sumatra (Tolan Tiga; -6,23% tot 29.911 ton, -0,08% in het tweede kwartaal), en in Zuid-Sumatra (Agro Muko; -11,79% tot 34.733 ton, -8,1%). Daartegenover staat een forse productiegroei op de jonge plantage...