De Antwerpse plantagegroep Sipef presteerde jaarresultaten die in de lijn van de laag gespannen verwachtingen lagen. Dat heeft alles te maken met de forse terugval van de palmolieprijs het afgelopen jaar. Uiteindelijk strandde de gemiddelde prijs in 2015 op 622 USD per ton, een daling met 24,2% tegenover 2014 (821 USD per ton).
...

De Antwerpse plantagegroep Sipef presteerde jaarresultaten die in de lijn van de laag gespannen verwachtingen lagen. Dat heeft alles te maken met de forse terugval van de palmolieprijs het afgelopen jaar. Uiteindelijk strandde de gemiddelde prijs in 2015 op 622 USD per ton, een daling met 24,2% tegenover 2014 (821 USD per ton). Gelukkig steeg de palmolieproductie op jaarbasis met 8,35%, tot 268.488 ton. In het vierde kwartaal bedroeg de toename zelfs 11,28%, tot 69.472 ton. De eigen productie steeg op jaarbasis met 8,62%, tot 219.623 ton. De mature plantages in Indonesië - Tolan Tiga in Noord-Sumatra en Agro Muko in Zuid-Sumatra - zetten een sterk vierde kwartaal neer: Tolan Tiga +13,55%, tot 15.145 ton, en op jaarbasis +5,16%, tot 65.895 ton, Agro Muko +10,47%, tot 18.499 ton, en op jaarbasis -0.08%, naar 77.704 ton. De jonge plantages van UMW en TUM in Noord-Sumatra -5807 ton of +35,51% en 19.530 ton of +42,29% op jaarbasis- en van Hargy Oil Palms in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) -16.524 ton of +8,21% en 56.494 ton of +12,97% op jaarbasis-, realiseerden een sterke productiegroei. Om de verwerkingscapaciteit van de molens optimaal te benutten, kocht Sipef extra palmolievruchten aan bij derden. Daar zien we een toename op jaarbasis van +7,15%, tot 48.865 ton. De omzet daalde met 21%, tot 225,9 miljoen USD. De productiekosten bleven goed onder controle door kostenbeheersing en de daling van de lokale munten tegenover de Amerikaanse dollar. De brutowinst zakte met 44%, tot 44,2 miljoen USD, waarbij het aandeel van palmolie terugviel van 91,1% naar 85,8%. De aanhoudend zwakke prestatie van de rubberactiviteiten zorgde in 2015 voor een negatieve brutowinst van 1,4 miljoen USD. Positief is dat Sipef er onlangs in slaagde de verouderde rubberplantages in PNG (Galley Reach) ongeveer tegen de boekwaarde (7 miljoen USD) te verkopen. De nettowinst daalde met 59,8%, tot 21,1 miljoen USD. Het brutodividend daalt op basis van een onveranderde pay-outratio omtrent 30% naar 0,6 EUR per aandeel, tegenover 1,25 EUR per aandeel vorig jaar. Sipef plantte in 2015 2185 extra hectare (ha) palmplantages (groepstotaal eind 2015 omtrent 57.900 ha), met de onverminderde ambitie om het areaal het komende decennium zonder structurele schuldopbouw uit te breiden tot minstens 75.000 hectare. Het groeitempo zal door de lagere inkomsten wel vertragen, met klemtoon op Indonesië (Musi Rawas). De nettoschuldpositie verdubbelde het voorbije jaar immers tot 50,5 miljoen USD. De eigen palmolieproductie - vrijwel stabiel in januari, verwachte lichte toename in 2016 - had niet te lijden onder het weerfenomeen El Nino, maar Sipef ziet wel een duidelijk effect in de markt, met een stijging van de prijs (momenteel 667 USD per ton) tot gevolg. Veel meer opwaarts potentieel ziet het bedrijf op korte termijn evenwel niet. Tot nog toe werd 27% van de verwachte productie verkocht tegen 649 USD per ton. ConclusieSipef verwacht dit jaar op basis van de huidige prijzen een licht lager resultaat dan in 2015. We zien in het huidige, lage koersniveau slechts een beperkt neerwaarts risico. Voor hogere koersen is het evenwel wachten op positieve prijsprikkels, die het onverminderde opwaartse potentieel op langere termijn naar boven kunnen halen. We behouden onze positie in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B