Holdings zijn traditioneel achterblijvers, die pas later in een beurscyclus worden opgepikt (lees p. 1). Sofina is zo'n holding, waarvan de korting op de intrinsieke waarde (NAV) nog altijd een aantrekkelijke 31% bedraagt. Die discount is de laatste zes maanden wel verminderd door het bod dat Union Financière Boël (UFB) in september heeft uitgebracht op Henex. Henex heeft 16,98% van de aandelen van Sofina in handen. Twee andere vennootschappen van de familie Boël - SPI (20,94%) en Samic (9,68%) - hadden al een deelneming in Henex. Door het bod van UFB op de resterende aandelen van Henex tegen 63,50 EUR per aandeel verwerft de familie nu 1...