Holdings zijn traditioneel achterblijvers, die pas later in een beurscyclus worden opgepikt (lees p. 1). Sofina is zo'n holding, waarvan de korting op de intrinsieke waarde (NAV) nog altijd een aantrekkelijke 31% bedraagt. Die discount is de laatste zes maanden wel verminderd door het bod dat Union Financière Boël (UFB) in september heeft uitgebracht op Henex. Henex heeft 16,98% van de aandelen van Sofina in handen. Twee andere vennootschappen van de familie Boël - SPI (20,94%) en Samic (9,68%) - hadden al een deelneming in Henex. Door het bod van UFB op de resterende aandelen van Henex tegen 63,50 EUR per aandeel verwerft de familie nu 1...

Holdings zijn traditioneel achterblijvers, die pas later in een beurscyclus worden opgepikt (lees p. 1). Sofina is zo'n holding, waarvan de korting op de intrinsieke waarde (NAV) nog altijd een aantrekkelijke 31% bedraagt. Die discount is de laatste zes maanden wel verminderd door het bod dat Union Financière Boël (UFB) in september heeft uitgebracht op Henex. Henex heeft 16,98% van de aandelen van Sofina in handen. Twee andere vennootschappen van de familie Boël - SPI (20,94%) en Samic (9,68%) - hadden al een deelneming in Henex. Door het bod van UFB op de resterende aandelen van Henex tegen 63,50 EUR per aandeel verwerft de familie nu 100% controle. Er loopt nog een uitrookbod tussen 27 januari en 14 februari, waarna Henex van de beurs verdwijnt. Samen met de rechtstreekse deelnemingen in Sofina van UFB (19,44%), SPI (15,79%) en Samic (1,84%) heeft de familie Boël 56,18% van de Sofina-aandelen in handen. De holding werd opgericht in 1956 en beoogt meerwaarde te creëren via langetermijninvesteringen. Ongeveer 60% van de intrinsieke waarde (of 2,4 miljard EUR) bestaat uit posities in beursgenoteerde ondernemingen. Ongeveer 30% (1,2 miljard EUR) is belegd in niet-beursgenoteerde maatschappijen (private equity) en de overige 10% is cash. Bij de beursgenoteerde deelnemingen zien we dat alleen al de vijf grootste posities bijna 40% van de NAV van Sofina uitmaken. De grootste deelneming (10,5% van de NAV) is SES, een van de belangrijkste operatoren van satellieten in de wereld. 9,0% van de NAV bestaat uit aandelen in Danone, de wereldspeler in voeding, en 8,9% behelst de deelneming in Colruyt. Het kwintet wordt vervolledigd door de posities in GDF Suez (5,3% van de NAV) en in Eurazeo (5,1%). Die laatste is een van de grootste beursgenoteerde Europese investeringsmaatschappijen. Gemeenschappelijk aan al die investeringen is de langetermijnvisie. De eerste investeringen in die bedrijven gebeurden al in de vorige eeuw. Maar dat betekent niet dat de portefeuille niet actief wordt beheerd. Zo werd de positie in SES in de eerste helft van 2013 wat afgebouwd en verkocht Sofina zijn deelneming van 2,9 in Delhaize. Met de opbrengst werd geïnvesteerd in een drietal e-commerceprojecten: Spartoo, een snelgroeiend Frans bedrijf gespecialiseerd in verkoop van schoenen via internet; Privalia, de marktleider in onlineverkoop in Spanje en Latijns-Amerika; en Flipkart, het Indiase Amazon. Opvallend is ook de instap die Sofina in september 2013 bekendmaakte in Orpea, een Franse speler in huisvesting voor senioren. Sofina kocht 3.180.000 aandelen (of 6% van het totaal) van Orpea over van een fonds van Bank Degroof. Sofina heeft een zeer lange traditie van een jaarlijks stijgend dividend en betaalde over het boekjaar 2012 een brutodividend van 2,07 EUR per aandeel (of 2,42 % bruto). ConclusieWe zien in Sofina een van de kandidaten met een voldoende opwaarts potentieel in de al wat mature beurscyclus. Een verdere daling van de huidige korting van 31% op de NAV tot 20 à 25% is op basis van de historische patronen realistisch. Houd er wel rekening mee dat de koers de afgelopen weken al behoorlijk is gestegen. Investeer daarom geleidelijk en met limieten. Advies: eerste positieRisico: laagRating: 2B