De Belgische chemietrots kon het afgelopen decennium niet schitteren op de beursvloer. De return (koersprestatie + dividenden) lag over de voorbije vijf jaar 44 procent lager dan die van de Bel-20 (-5 versus +39%) en over de voorbije tien jaar 43 procent (+88 versus +131%). Nochtans is Solvay klassiek een voorbeeldige dividendbetaler. Er is al sinds de jaren tachtig geen dividendverlaging meer geweest. Het ligt dus aan de koers, die in het afgelopen decennium 20 procent gedaald is.
...