De jaarcijfers van de Noorse oliereus Statoil waren niet bepaald een hoogvlieger. De gezuiverde nettowinst klokte in 2013 af op 14,53 NOK per aandeel. In 2012 boekte Statoil nog 17,3 NOK per aandeel gezuiverde nettowinst. De verwachtingen voor 2013 waren in het voorjaar al getemperd naar 15 à 15,5 NOK per aandeel, op basis van mindere productievooruitzichten. De gemiddelde productie bedroeg in 2012 nog 2,004 miljoen vaten per dag, maar viel in 2013 terug tot gemiddeld 1,945 miljoen vaten per dag. Het natuurlijke productieverval in bestaande bronnen en enkele gerichte verkopen van olie- en gasvelden in Noorwegen veroorzaakten die daling. Bovendien lagen de gerealiseerde o...

De jaarcijfers van de Noorse oliereus Statoil waren niet bepaald een hoogvlieger. De gezuiverde nettowinst klokte in 2013 af op 14,53 NOK per aandeel. In 2012 boekte Statoil nog 17,3 NOK per aandeel gezuiverde nettowinst. De verwachtingen voor 2013 waren in het voorjaar al getemperd naar 15 à 15,5 NOK per aandeel, op basis van mindere productievooruitzichten. De gemiddelde productie bedroeg in 2012 nog 2,004 miljoen vaten per dag, maar viel in 2013 terug tot gemiddeld 1,945 miljoen vaten per dag. Het natuurlijke productieverval in bestaande bronnen en enkele gerichte verkopen van olie- en gasvelden in Noorwegen veroorzaakten die daling. Bovendien lagen de gerealiseerde olie- en gasprijzen 2 à 3% lager dan in 2012. Daardoor zakten de ontvangsten met 11%, tot 632,5 miljard NOK. Door desinvesteringen herrekende Statoil het huidige productieniveau naar 1,850 miljoen vaten per dag. Ten opzichte van die nieuwe vertrekbasis verwachten de Noren in 2014 een productiestijging met 2%. Voor de periode 2014 tot en met 2016 mikken ze op een gemiddelde jaarlijkse groei met 3%. De eerdere doelstelling om de dagelijkse productie tegen 2020 op te krikken tot 2,5 miljoen vaten wordt pas drie à vier jaar later bereikt. Statoil verfijnde onlangs zijn businessplan voor 2014-2016. De blikvanger daarin is het voornemen om de totale investeringen de komende drie jaar te verminderen met 5 miljard USD (jaarlijks 20 miljard USD in plaats van de voorziene 21,7 miljard USD). Selectiever investeren dus, ook al omdat de minimumcriteria voor het rendement op nieuwe projecten worden verstrengd.Statoil zal dus voorrang geven aan kwaliteit boven kwantiteit. Dat kan ook, want het bedrijf was de voorbije jaren erg succesvol in exploratie en het beschikt daardoor over een groot palet aan kwalitatief sterke, nieuwe projecten. Het exploratieteam scoorde in 2013 zelfs een reservevervangingsratio van 1,28. De reserves namen meer toe dan de productie, onder meer dankzij significante exploratiesuccessen in Tanzania en vooral Canada. In 2011 was er de ontdekking van het Johan Sverdrup-olieveld in de Noordzee, met geschatte reserves tussen 1,7 en 2,9 miljard vaten. De productie zal opstarten in 2019, één jaar later dan voorzien. Het olieveld wordt de daaropvolgende jaren, met een geschatte piekproductie tot 650.000 vaten per dag, de nieuwe vaandeldrager van de Noorse olie-industrie.Gerichter en rendabeler investeren moet er, samen met 1,3 miljard USD aan kostenefficiëntiemaatregelen, tegen 2016 voor zorgen dat het jaarlijkse dividend volledig met vrije cashflow kan worden gefinancierd. Ondanks het mindere 2013 stijgt de jaarlijkse dividenduitkering in mei naar 7 NOK per aandeel (vorig jaar 6,75 NOK per aandeel) en wordt vanaf de tweede jaarhelft een kwartaaldividend uitgekeerd. Niet onbelangrijk is ook het voornemen van Statoil om de komende jaren actiever de inkoop van eigen aandelen te gebruiken met het oog op aandeelhouderswaardecreatie. ConclusieHet Statoil-aandeel heeft sterk positief gereageerd op het aangepaste businessplan 2014-2016. De vooruitzichten op langere termijn voor Statoil blijven gunstig. Door de koersstijging liep de waardering wat op, al is 10,5 keer de verwachte winst van 15 NOK per aandeel voor 2014 zeker nog niet duur. Op kortere termijn is het aandeel echter aan een adempauze toe. Vandaar de adviesverlaging. Advies: kopen op correctieRisico: laagRating: 2B