Het Noorse staatsoliebedrijf Statoil - 67% van de aandelen is in overheidshanden - presenteerde beter dan verwachte cijfers over het tweede kwartaal. De gezuiverde nettowinst (zonder eenmalige elementen) zakte wel met 27% tegenover het tweede kwartaal van 2014, van 9,9 miljard Noorse kroon (NOK) naar 7,2 miljard NOK, maar overtrof wel de gemiddelde analistenverwachting van 5,5 miljard NOK. Statoil kondigde begin 2014, nog vóór de grote daling van de olieprijs, een fors besparingsplan aan (1,3 miljard USD jaarlijks vanaf 2016), naast minder kapitaalbestedingen (cumulatief 5 miljard USD minder in de periode 2014 tot 2016) en strengere goedkeuringscriteria (minimaal 8% extra rendement) voor ...

Het Noorse staatsoliebedrijf Statoil - 67% van de aandelen is in overheidshanden - presenteerde beter dan verwachte cijfers over het tweede kwartaal. De gezuiverde nettowinst (zonder eenmalige elementen) zakte wel met 27% tegenover het tweede kwartaal van 2014, van 9,9 miljard Noorse kroon (NOK) naar 7,2 miljard NOK, maar overtrof wel de gemiddelde analistenverwachting van 5,5 miljard NOK. Statoil kondigde begin 2014, nog vóór de grote daling van de olieprijs, een fors besparingsplan aan (1,3 miljard USD jaarlijks vanaf 2016), naast minder kapitaalbestedingen (cumulatief 5 miljard USD minder in de periode 2014 tot 2016) en strengere goedkeuringscriteria (minimaal 8% extra rendement) voor nieuwe projecten. Ondanks deze maatregelen nam de olie- en gasproductie toe met 4%, tot 1,87 miljoen vaten per dag en onderliggend zelfs met 7%. Op jaarbasis, en voor de komende jaren, wordt een organische productiegroei van 2% verwacht. In augustus keurde de Noorse overheid het ontwikkelingsplan van de eerste fase van het Johan Sverdrup-olieveld goed, de grootste ontdekking in de Noorse wateren sinds 1974, met totale geschatte reserves tussen 1,7 en 2,9 miljard vaten. De eerste fase - totale investering van 117 miljard NOK (aandeel Statoil 40%) - moet tegen eind 2019 klaar zijn en een productie van 315 à 380.000 vaten per dag opleveren, later uit te breiden tot 550 à 650.000 vaten per dag. Het voorbije decennium investeerde Statoil ook fors in het buitenland, waardoor het aandeel van de buitenlandse productie steeg van 16% in 2005 naar bijna 40% in het tweede kwartaal. Statoil houdt aan deze langetermijnpolitiek vast, en wil onder meer de activiteiten in Rusland - in een partnerschap met Rosneft - verder uitbouwen, ondanks de belemmeringen door de economische sancties van de westerse landen tegen Rusland. Statoil investeerde het voorbije decennium ook volop in de schaliegas en -oliebusiness in de Verenigde Staten en boekte belangrijke exploratiesuccessen in onder meer Canada (Bay du Nord) en de Golf van Mexico. De forse olieprijsdaling noopte de groep in het eerste kwartaal evenwel tot forse afwaarderingen in de buitenlandse projectenportefeuille, voor in totaal 46,1 miljard NOK. Naast de goede productiecijfers en de kostenbesparingen sprong in het kwartaalrapport ook de sterke prestatie van de raffinage-afdeling in het oog, met een recurrente nettowinst van 3,7 miljard NOK, tegenover slechts 0,7 miljard NOK vorig jaar. Statoil maakte bekend dat de rapportering vanaf 2016 in Amerikaanse dollar (USD) zal gebeuren. Vanaf het derde kwartaal wordt het kwartaaldividend (0.2201 USD of 1,8 NOK per aandeel) ook in USD berekend. Voor dit jaar is het royale dividend - brutorendement van 6,1% - verzekerd, maar gezien de evolutie van de olieprijs, lijkt een dividendverlaging volgend jaar niet uitgesloten. Ondanks de 24 miljard NOK extra inkomsten uit de verkoop van activa was er een licht negatieve kasstroom (-1 miljard NOK) in de eerste jaarhelft. De schuldgraad van de groep blijft met 22,4% van de ondernemingswaarde (ev) evenwel geruststellend. ConclusieDe aanhoudende druk op de olieprijs weegt zwaar door en duwde het aandeel van Statoil naar het laagste niveau sinds 2009. Hoewel een nadrukkelijk herstel zonder een gewijzigde vraag- en aanbodverhouding in de oliesector niet aan de orde is, vinden we het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd, tegen 1,05 keer de boekwaarde en 15,4 keer de verwachte winst 2015. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A