Na een minder 2018 kon Franco-Nevada, het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen, olie en gas, uitpakken met een beter dan verwacht eerstekwartaalrapport. De edelmetalenproductie klom met 5,5 procent tegenover het eerste kwartaal van 2018 tot 122.049 troy ounce goudequivalent. Dat is een toename met 16 procent tegenover het vierde kwartaal. De mijnen in Latijns-Amerika leverden de grootste bijdrage met een productie van 57.546 troy ounce goudequivalent (57.854 troy ounce in het eerste kwartaal van 2018). In die regio liggen de kernactiva van de uitgebreide portefeuille van 51 mijnen van Franco-Nevada (de olie- en gasactiva niet meegerekend).
...