De strategie van Total is al jaren afgestemd op een verhoging van de productiecapaciteit van olie en gas, in de veronderstelling dat de prijzen van fossiele brandstoffen herstellen. In het eerste kwartaal van dit jaar rendeerde die strategie. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar steeg de olieprijs met 59 procent en de aardgasprijs met 18 procent, wat resulteerde in een stijging van de aangepaste nettowinst met 56 procent tot 2,6 miljard dollar. Total wist op de prijsstijgingen ook nog een hefboom van een productiestijging met 4 procent te plaatsen. De winststijging is ook mogelijk omdat de energiereus ook stroomafwaarts, in de petrochemische divisie, de winst behoorlijk op peil wist te houden. De marges lijken hier over ...