Vestas heeft een belabberd eerste kwartaal achter de rug. De omzet daalde met 12 procent en de bedrijfswinst dook voor 71 miljoen euro in het rood. Toch houdt de Deense wereldleider in de productie van windturbines op land vast aan de vooruitzichten voor het hele jaar. De omzet moet afklokken op 16 à 17 miljard euro, waarop een bedrijfswinst van 6 à 8 procent kan worden verdiend. Dat resulteert in het midden van de vork in een bedrijfswinst van 1,1 miljard euro, een nettowinst van 800 miljoen euro en een winst van 0,8 euro per aandeel. Gegeven de beurskoers van 31 euro betalen beleggers bijna 40 keer de winst. Dat is pittig voor een onderneming die op langere termijn gunstige perspectieven heeft, maar op kortere termijn heel wat katten te geselen heeft...

Vestas heeft een belabberd eerste kwartaal achter de rug. De omzet daalde met 12 procent en de bedrijfswinst dook voor 71 miljoen euro in het rood. Toch houdt de Deense wereldleider in de productie van windturbines op land vast aan de vooruitzichten voor het hele jaar. De omzet moet afklokken op 16 à 17 miljard euro, waarop een bedrijfswinst van 6 à 8 procent kan worden verdiend. Dat resulteert in het midden van de vork in een bedrijfswinst van 1,1 miljard euro, een nettowinst van 800 miljoen euro en een winst van 0,8 euro per aandeel. Gegeven de beurskoers van 31 euro betalen beleggers bijna 40 keer de winst. Dat is pittig voor een onderneming die op langere termijn gunstige perspectieven heeft, maar op kortere termijn heel wat katten te geselen heeft.De verliescijfers in het eerste kwartaal zijn vooral te wijten aan oplopende kosten. De prijzen voor nieuwe projecten zijn gestegen van 0,74 miljoen euro per megawatt in 2020 naar 0,8 miljoen euro in het eerste kwartaal. De stabilisatie van de prijzen is mogelijk na de consolidatiegolf van de voorbije jaren. Toch lijkt Vestas meer dan de concurrentie de hogere kosten door te rekenen in hogere prijzen. De instroom van nieuwe orders daalde in het eerste kwartaal gevoelig, maar dankzij de instroom van de voorbije jaren is het orderboek nooit dikker geweest. De betere onderliggende winstgevendheid wordt echter helemaal tenietgedaan door hogere kosten. Vestas wijst naar de flessenhalzen in de aanvoerketen, de hogere prijzen van staal en de oplopende logistieke kosten. De lagere activiteit door de coronacrisis weegt ook op de bedrijfswinst, omdat de vaste kosten over minder projecten kunnen worden gespreid. In de loop van het jaar moet de activiteit aantrekken.Vestas blijft goed geld verdienen met het onderhoud van turbines. Toch is ook in die divisie de winst gedaald. Vestas geeft aan zijn klanten een productiewaarborg van 98 procent, maar de jongste tijd lagen de turbines vaker stil voor onderhoud of herstellingen. Vestas verklaart de problemen door een te complex geworden productaanbod, wat het bedrijf probeert aan te pakken met een vereenvoudigde catalogus. De kwaliteit leed ook onder het hoge installatietempo van de voorbije jaren. De winstmarge in de onderhoudsdivisie daalde van 26 naar 22 procent, al is een deel van die daling te wijten aan de integratie van het onderhoud van windturbines op zee, wat minder rendabel is.De resultaten krijgen nog geen steun van de verkoop van offshorewindturbines. Vestas kocht vorig jaar zijn partner MHI uit in de joint venture die beide bedrijven hadden omgezet om windturbines op zee te bouwen. Daar is nog werk aan de winkel om een competitief product in de markt te zetten. Pas in 2025 rekent Vestas op een bijdrage aan de resultaten van de verkoop van windturbines op zee. Op langere termijn biedt offshorewindenergie meer groeipotentieel dan windturbines op land. De vooruitzichten blijven gunstig. Vestas rekent erop dat de vraag naar elektriciteit tegen 2050 met 60 procent zal stijgen, met een stijgend marktaandeel van windenergie.ConclusieHet aandeel noteert met een koers-winstverhouding van ongeveer 40 nog altijd duur. Op korte termijn heeft Vestas een aantal katten te geselen, zoals de opgelopen kosten en de kwaliteitsproblemen. Op langere termijn blijven de vooruitzichten gunstig omdat windenergie een sleutelrol speelt in de vergroening en elektrificatie van de globale energievoorziening. Door de hoge waardering is de kans groot dat er zich betere instapmomenten aanbieden. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 31 euroTicker: VWSISIN-code: DK0061539921 Markt: XetraBeurskapitalisatie: 31,4 miljard euroK/w 2020: 50Verwachte k/w 2021: 40Koersverschil 12 maanden: +72%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 0,74%