Galapagos deed een grondige doorlichting van de klinische pijplijn. Die was noodzakelijk na de stopzetting van de ontwikkeling van GLPG1972 in artrose in oktober 2020 (in fase II) en van GLPG1690 of ziritaxestat in de dodelijke longziekte IPF in februari 2021 (in fase III), in combinatie met de enorme ontgoocheling eind 2020 over de stopzetting van de ontwikkeling van filgotinib/Jyseleca in reumatische aandoeningen in de Verenigde Staten.
...

Galapagos deed een grondige doorlichting van de klinische pijplijn. Die was noodzakelijk na de stopzetting van de ontwikkeling van GLPG1972 in artrose in oktober 2020 (in fase II) en van GLPG1690 of ziritaxestat in de dodelijke longziekte IPF in februari 2021 (in fase III), in combinatie met de enorme ontgoocheling eind 2020 over de stopzetting van de ontwikkeling van filgotinib/Jyseleca in reumatische aandoeningen in de Verenigde Staten.De omvang van de pijplijn wordt beperkt en het risicoprofiel verlaagd. De ontwikkelingen in artrose en stofwisselingsziekten (GLPG4059) zijn stopgezet, alsook die van GLPG1205, een kandidaat-geneesmiddel tegen IPF. Het bedrijf blijft volop inzetten op het beloftevolle Toledo-onderzoeksprogramma in ontstekingsziekten. Tegen de zomer worden de eerste data vrijgegeven uit drie lopende fase IIa-studies (proof-of-concept) met de SIK2/3-remmer GLPG3970. Naast GLPG4399 (in fase I) is beslist met een derde Toledo-molecule, GLPG4876, versneld klinische studies op te starten. Galapagos zet verder in op fibrose via drie moleculen, waaronder de vorig jaar ingekochte Chitinase-remmer GLPG4716. Andere belangrijke speerpunten in de pijplijn zijn TYK2-remmer GLPG3667, met verwachte resultaten van een fase Ib-studie in psoriatrische artritis in de zomer, en een programma in nierziekten. De aangepaste plannen zullen op jaarbasis 150 miljoen euro besparen. Het verwachte cashverbruik voor 2021 zakt naar 580 à 620 miljoen euro, met een verwachte nettokaspositie eind 2021 van 4,6 miljard euro, of 70 euro per aandeel. De cashpositie kan ook een stuk lager uitkomen, want het gat in de pijplijn zal worden opgevuld met de overname van een externe laatklinische molecule (eind fase II, fase III). Daarnaast wordt bekeken of Galapagos de Europese verkoop van een molecule of een medicijn van partner Gilead Sciences op zich kan nemen. De overdracht van de Europese Gilead-teams naar Galapagos voor de commercialisatie van Jyseleca in reuma zit op schema voor eind 2021. Het bedrijf voert volop terugbetalingsonderhandelingen in de Europese landen. In de tweede jaarhelft mogen we de eerste Europese verkoopcijfers verwachten. In april diende Gilead bij het Japanse geneesmiddelenagentschap een goedkeuringsaanvraag in voor Jyseleca bij patiënten met de darmziekte colitis ulcerosa die onvoldoende reageren op de bestaande behandelingen. De beslissing over de Europese goedkeuringsaanvraag voor colitis ulcerosa wordt in de tweede jaarhelft verwacht. De rekrutering van de fase III-studie in de ziekte van Crohn, de mogelijke derde indicatie voor Jyseleca, zal tegen eind 2021 afgerond zijn. De eerste data van de fertiliteitsstudies Manta en Manta-Ray, die nagaan of filgotinib een negatieve impact heeft op de spermakwaliteit, waren positief.ConclusieDe markt reageert afwachtend op de strategische bijsturing van Galapagos. De striktere focus is een goede zaak, maar het is wachten op positieve klinische studieresultaten voor een beginnend herstel van het fors gedeukte vertrouwen. De resultaten over de Toledo-molecule GLPG3970 en GLPG3667 in psoriasis deze zomer worden heel belangrijk. De zoektocht naar een aantrekkelijke laatklinische molecule vereist een evenwicht tussen daadkracht en niet te veel betalen. We zijn tevreden met de maatregelen en kijken uit naar de nieuwsstroom van de komende maanden. Het onverminderde koopadvies is eerder voor de langere termijn. We behouden onze positie in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 59,05 euroTicker: GLPG NAISIN-code: BE0003818359Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,87 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -71%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: -