Een ongemeen forse winstwaarschuwing van Suedzucker deed de analisten en de beleggers hevig schrikken. Zo hevig zelfs dat de koers 20% lager ging in één dag. Dat was nooit eerder gebeurd sinds de beursintroductie in 1998. De Europese suikermarkt is heel specifiek en voor een groot deel nog afgeschermd. Dat moet in 2017 grondig veranderen. De markt heeft daar heel wat moeite mee. De invloeden van de wereldmarkt spelen al een grotere rol, sinds het Europese suikersubsidiebeleid enkele jaren geleden een grondige herstructurering heeft doorgemaakt. De kern van het beleid blijft werken met suikerquota. Daarnaast beslist de Europese Commissie...

Een ongemeen forse winstwaarschuwing van Suedzucker deed de analisten en de beleggers hevig schrikken. Zo hevig zelfs dat de koers 20% lager ging in één dag. Dat was nooit eerder gebeurd sinds de beursintroductie in 1998. De Europese suikermarkt is heel specifiek en voor een groot deel nog afgeschermd. Dat moet in 2017 grondig veranderen. De markt heeft daar heel wat moeite mee. De invloeden van de wereldmarkt spelen al een grotere rol, sinds het Europese suikersubsidiebeleid enkele jaren geleden een grondige herstructurering heeft doorgemaakt. De kern van het beleid blijft werken met suikerquota. Daarnaast beslist de Europese Commissie over de in- en uitvoer buiten die quota. Dat moet over enkele jaren dus anders.Suedzucker, de grootste suikerproducent van Europa, weet al lang dat de suikerprijs hoogtes en laagtes kent. De groep, die sinds jaar en dag wordt gecontroleerd door een coöperatie van zowat 30.000 suikerbietentelers, heeft het afgelopen decennium stevig gediversifieerd richting bioethanol (via de beursgenoteerde dochter Crop Energies, een van de grootse spelers in Europa), vruchtenbereidingen (nummer één in de wereld), vruchtenconcentraten (nummer één in Europa) en specialiteiten (onder meer nummer één in Europa voor diepgevroren pizza). In omzet is die spreiding al vrij ver gevorderd. In het afgelopen boekjaar 2013-2014 (afsluitdatum 31 maart) stond het suikersegment ruwweg nog voor de helft van de groepsomzet, maar wel voor drie kwart van de bedrijfswinst (ebit). Wat inhoudt dat het suikersegment een stuk rendabeler is dan de vruchten en de specialiteiten. De spreiding gebeurde dus in activiteiten met een geringere rendabiliteit. Als de wereldprijzen fors dalen door een overaanbod aan suiker en minder buiten de quota kan worden geëxporteerd, dan heeft dit toch een aanzienlijke impact op de groepswinst. En wie dacht dat het boekjaar 2013-2014 min of meer de bodem vormt, kwam bedrogen uit. De bedrijfstop had al enkele keren aangegeven dat de groeps-ebit het afgelopen boekjaar zou terugvallen richting 650 miljoen EUR, of een derde minder dan het vorige boekjaar 2012-2013 (955 miljoen EUR). Het cijfer werd uiteindelijk 542 miljoen EUR, inclusief 116 miljoen EUR eenmalige kosten. De recurrente bedrijfswinst (zonder eenmalige elementen; rebit) is dus in de buurt van 650 miljoen EUR uitgekomen. Maar de dreun moest nog volgen. Voor het pas gestarte boekjaar 2014-2015 vreest het management nog een gevoelig verdere daling van de bedrijfswinst, tot 200 miljoen EUR (-70% ten opzichte van vorig boekjaar) bij een omzet van 7 miljard EUR (7,7 miljard EUR in het afgelopen boekjaar). De bedrijfstop ziet dat de Europese suikermarkt verder verslechtert door hoge voorraden in de Europese Unie, zodat er geen of weinig exportkansen buiten Europa liggen, die doorgaans een stuk rendabeler zijn. ConclusieWe waren enkele maanden geleden duidelijk te vroeg met een adviesverhoging naar 'koopwaardig'. Al gaat het onmiskenbaar om een laag gewaardeerd aandeel (bijvoorbeeld tegen boekwaarde en 0,4 keer de omzet). Ondanks een koershalvering in één jaar tijd zit een herstel er nog niet meteen aan te komen. Vandaar de adviesverlaging.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B