Vorig jaar kregen de aandeelhouders van Suedzucker een ongemeen forse winstwaarschuwing te slikken. Ze was zo hevig dat de koers 20% lager dook in één dag. Dat was sinds de beursintroductie in 1998 nooit eerder gebeurd. De Europese suikermarkt is heel specifiek en voor een groot deel nog afgeschermd. Al moet dat in 2017 grondig veranderen. Vandaag al spelen de invloeden van de wereldmarkt een grotere rol, sinds het Europese suikersubsidiebeleid enkele jaren geleden een grondige herstructurering heeft doorgemaakt. Suikerquota blijven wel de kern van het beleid. Daarnaast beslist de Europese Commissie per seizoen over ...

Vorig jaar kregen de aandeelhouders van Suedzucker een ongemeen forse winstwaarschuwing te slikken. Ze was zo hevig dat de koers 20% lager dook in één dag. Dat was sinds de beursintroductie in 1998 nooit eerder gebeurd. De Europese suikermarkt is heel specifiek en voor een groot deel nog afgeschermd. Al moet dat in 2017 grondig veranderen. Vandaag al spelen de invloeden van de wereldmarkt een grotere rol, sinds het Europese suikersubsidiebeleid enkele jaren geleden een grondige herstructurering heeft doorgemaakt. Suikerquota blijven wel de kern van het beleid. Daarnaast beslist de Europese Commissie per seizoen over de import en de export buiten die quota.Suedzucker weet al lang dat de suikerprijs hoogtes en laagtes kent. De groep, die sinds jaar en dag wordt gecontroleerd door een coöperatie van 30.000 suikerbietentelers, heeft het afgelopen decennium gediversifieerd naar bio-ethanol (via de beursgenoteerde dochter Crop Energies, een van de grootste spelers in Europa), vruchtenbereidingen (nummer één in de wereld), vruchtenconcentraten (nummer één in Europa) en specialiteiten (onder meer nummer één in Europa voor diepvriespizza). In omzettermen is die spreiding al vrij ver gevorderd. In het afgelopen derde kwartaal van het boekjaar 2014-2015 (afsluitdatum 31 maart; jaarcijfers 21 mei) stond het suikersegment voor 48% van de groepsomzet, maar vorig boekjaar (2013-2014) leverde dat suikersegment wel nog drie kwart van de bedrijfswinst op (ebit). Dat percentage nam een duik naar 25% in het afgelopen trimester. De diversificatie gebeurde naar activiteiten met een geringere rendabiliteit, die ook nog erg dicht bij de traditionele activiteiten ligt. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld AB Foods, een aandeel dat hoge toppen blijft scheren door de diversificatie richting retail met de hippe keten Primark. In de eerste negen maanden van het boekjaar 2014-2015 is de omzet met 10,9% gedaald, maar de ebit met afgerond 70% (van 579 naar 174 miljoen EUR), omdat in het suikersegment de ebit decimeerde: van 420 naar 44 miljoen EUR. In het voorjaar 2014 pronostikeerde het management al vrij nauwkeurig voor het net afgesloten boekjaar 2014-2015 een ebit van 200 miljoen EUR (-70% ten opzichte van vorig boekjaar) bij een omzetdoelstelling van 7 miljard EUR (7,7 miljard EUR in het vorige boekjaar; 5,2 miljard EUR na negen maanden in het lopende boekjaar). De bedrijfstop liet zich midden januari naar aanleiding van de cijfers voor het derde kwartaal ook al somber uit over het boekjaar 2015-2016. Dat weerspiegelt het extreme pessimisme bij de suikertraders en bij de beleggers. Het vertaalt zich in een erg laag gewaardeerd aandeel (onder meer tegen 0,8 keer de boekwaarde en 0,4 keer de verwachte omzet). ConclusieSinds de IPO in 1998 was de koers enkel in 1999 en eind 2008, begin 2009 nog lager, tegenover een piek van 33,5 EUR in het voorjaar van 2013. Het minste positieve element kan dan ook voor een koersherstel zorgen. Vandaar de adviesverhoging en het aankooporder voor de voorbeeldportefeuille. Normaliter bedoeld als een meerjarenbelegging. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B