Tussen mei en juli, het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2019, klom de omzet met 4,6 procent op jaarbasis naar 13,4 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen. De aangepaste nettowinst ging 9 procent hoger naar 3,59 miljard dollar. De winst per aandeel (0,83 dollar) steeg met 19 procent. Dezelfde trend zien we over het volledige boekjaar. In 2019 steeg de winst met 9 procent naar 13,79 miljard dollar. De winst per aandeel klom 20 procent hoger naar 3,1 dollar.
...

Tussen mei en juli, het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2019, klom de omzet met 4,6 procent op jaarbasis naar 13,4 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen. De aangepaste nettowinst ging 9 procent hoger naar 3,59 miljard dollar. De winst per aandeel (0,83 dollar) steeg met 19 procent. Dezelfde trend zien we over het volledige boekjaar. In 2019 steeg de winst met 9 procent naar 13,79 miljard dollar. De winst per aandeel klom 20 procent hoger naar 3,1 dollar. Infrastructure Products (IP) blijft met bijna 60 procent van de omzet veruit de grootste afdeling. IP groeide met 6 procent, een cijfer dat Applications (+11%) en Security (+14%) overtroffen. Cisco deed de voorbije jaren veel overnames in het segment van beveiliging, datacenters en cloudcomputing. De dienstenafdeling groeide met 4 procent naar 3,3 miljard. Het aantal nieuwe orders evolueerde vlak, met een status quo op de thuismarkt, een lichte groei in Europa (+4%), maar een forse achteruitgang in Azië. In China daalde de verkoop zelfs met ruim een kwart. Door de handelsoorlog wordt Cisco grotendeels uitgesloten van openbare aanbestedingen in China. Opgesplitst naar eindmarkten, liet de bedrijfsmarkt het afweten (-2%). Ook de telecomoperatoren ontgoochelden met 21 procent minder orders. In het lopende kwartaal zal de omzet met 0 tot 2 procent toenemen, wat een cijfer tussen 13,1 en 13,3 miljard dollar impliceert. Dat is minder dan de verwachte 13,4 miljard. Ook de vooropgestelde winst per aandeel lag met 0,8 tot 0,82 dollar iets onder de consensusprognose (0,83). Het grote verschil tussen de stijging van de nettowinst en de klim van de winst per aandeel is toe te schrijven aan de massale inkoop van eigen aandelen. Het voorbije boekjaar is het aantal aandelen in omloop met 8 procent afgenomen. In tien jaar is dat zelfs 29 procent. In het vierde kwartaal keerde Cisco een dividend van 35 dollarcent uit, goed voor 1,49 miljard dollar. De technologiegroep spendeerde 4,52 miljard dollar aan de aankoop van 82 miljoen eigen aandelen tegen gemiddeld 54,99 dollar. Dat bracht de totale uitkering dus op iets meer dan 6 miljard dollar. De voorbije twaalf maanden kocht Cisco voor meer dan 20 miljard eigen aandelen in. Samen met het dividend komt de uitgave op 26 miljard dollar, ruim boven de vrije kasstroom van 15 miljard dollar. We schreven eerder al dat Cisco dat tempo niet kan volhouden. Eind juli had Cisco nog 33,41 miljard dollar in kas, ruim 40 miljard minder dan de piek in januari 2018. Daar stond een langetermijnschuld van 24,67 miljard dollar tegenover, waarvan 11 miljard dollar de komende drie jaar vervalt. De liquiditeitspositie is nog altijd comfortabel, maar Cisco is traditioneel ook erg actief op het overnamefront. Het wil voortaan de helft van de vrije kasstroom uitkeren. Bij een gelijk dividend zullen de aandeleninkopen dus sterk dalen. Toch zal dat nog niet meteen zichtbaar zijn, want Cisco heeft in het kader van het inkoopprogramma nog een budget van 13 miljard dollar.ConclusieDe voorzichtige prognoses en de afvlakkende ordergroei bevestigen ons standpunt over Cisco. Het cyclische bedrijf is kwetsbaar voor een groeivertraging en was eerder dit jaar overgewaardeerd. De massale aandeleninkoop stuwde de winst, maar die rugwind zal de komende tijd fors afzwakken. Ondanks de koersdaling met 20 procent sinds de top van juli handhaven we het verkoopadvies.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 47,05 dollarTicker: CSCO USISIN-code: US17275R1023Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 200,4 miljard dollarK/w 2018: 17Verwachte k/w 2019: 14Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 3%