Telenet had verschillende opties om weer met groei aan te knopen. De snelste is van de baan, nu concurrent Orange Belgium met Voo aan de haal is gegaan. Ook Telenet had zijn zinnen gezet op de Waalse kabeloperator. Orange betaalde met 9,5 keer de bedrijfswinst (ebitda) wel een erg hoge prijs voor een netwerk waarin het nog fors moet investeren.
...

Telenet had verschillende opties om weer met groei aan te knopen. De snelste is van de baan, nu concurrent Orange Belgium met Voo aan de haal is gegaan. Ook Telenet had zijn zinnen gezet op de Waalse kabeloperator. Orange betaalde met 9,5 keer de bedrijfswinst (ebitda) wel een erg hoge prijs voor een netwerk waarin het nog fors moet investeren. Dat zal ook Telenet moeten doen in 2022. Vorig jaar ging 21 procent van de omzet naar kapitaaluitgaven. Dat zal in het lopende boekjaar oplopen naar 25 procent, goed voor een nominale toename met meer dan 100 miljoen euro. De hogere investeringen zijn niet onverwacht. Dit jaar is een veiling voor het 5G-spectrum gepland. Nu werken de operatoren met tijdelijke licenties van het BIPT. Daarnaast zijn er de investeringen in het vaste netwerk. Telenet zal samen met de intercommunale Fluvius glasvezelinfrastructuur uitbouwen. Dat is een onbekende factor, want de modaliteiten van de samenwerking zijn nog niet bekend, en er is geen datum vooropgesteld wanneer dat wel zo zal zijn. We weten dat er een nieuw bedrijf komt, waarin beide partijen de bestaande infrastructuur zullen onderbrengen en de uitrol van glasvezel gezamenlijk bekostigen. Zo kan Telenet die kosten buiten zijn eigen balans houden. Mogelijk komt er pas meer nieuws op de beleggersdag in juni. Over het dossier van de afsplitsing van de mobiele zendmasten is evenmin veel bekend. Telenet wil die portefeuille te gelde maken. Analisten schatten de waarde van de ruim 200 locaties op 500 tot 600 miljoen euro. De cijfers over het vierde kwartaal en het boekjaar voldeden grotendeels aan de verwachtingen. De omzet bedroeg 666,9 miljoen euro (+0,3%), de vrije kasstroom 117 miljoen. De aangepaste ebitda steeg met 1 procent naar 340,4 miljoen euro, goed voor een marge van 51 procent. Over het boekjaar steeg de groepsomzet naar 2,6 miljard euro (+1%). De ebitda daalde naar 1,367 miljard (-1%). Daardoor zakte de ebitdamarge licht naar 52,7 procent (-0,8%). De vrije kasstroom lag met 431,2 miljoen euro (+4%) netjes binnen de verwachtingsvork (420 tot 440 miljoen). Netto kwam er 16 procent bij, goed voor 399,4 miljoen euro of 3,6 euro per aandeel. Telenet voorspelt voor het lopende boekjaar 1 procent groei voor zowel de omzet als de aangepaste ebitda. De hogere uitgaven zullen geen impact hebben op het dividend, omdat de vrije kastroom op peil zal blijven. Telenet wil dat bekomen door het werkkapitaal (vlottende activa min vlottende passiva) efficiënter te beheren. Het slotdividend van 1,375 euro is gelijk aan het tussentijdse dividend dat vorig jaar is uitgekeerd. Het totale rendement komt daarmee tegen de huidige koers op 8,6 procent. De schuldpositie bedroeg eind vorig jaar 5,58 miljard euro, met een gemiddelde looptijd van 6,5 jaar en een kostprijs van 3,2 procent. De beschikbare liquiditeit bedraagt 694,5 miljoen. Het lopende programma voor de inkoop van eigen aandelen was eind vorig jaar voor 76 procent afgerond. Er blijft dus nog voor iets meer dan 10 miljoen euro te besteden.ConclusieHet aandeel presteerde de voorbije weken sterk, maar de investeringsplannen voor 2022 maken de beleggers ongerust. De uitgaven voor 5G en een upgrade van het netwerk (glasvezel) zijn gericht op toekomstige groei. De kasstromen blijven dit jaar op peil, en we menen dat het dividend voorlopig niet in gevaar komt. Tegen 6,7 keer de verwachte ebitda is Telenet goedkoper dan het sectorgemiddelde, maar de echte aantrekkingskracht van het aandeel zit in het hoge dividendrendement. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 31,94 euroTicker: TNET BBISIN-code: BE0003826436Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,6 miljard euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -7,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 8,6%