In december pakten we in de derivatenrubriek uit met een shortscenario op Tesla (zie IB49B). De timing kon moeilijk beter, want in de daaropvolgende weken daalde het aandeel met 40%, wat voor de besproken turbo's in amper twee maanden een rendement van 80% tot 240% opleverde. Tesla kende een desastreus jaarbegin, waarin het aandeel in februari terugviel naar het laagste niveau in meer dan twee jaar. De aanleiding was de bezorgdheid over de impact van de lage benzineprijs op de aantrekkingskracht van elektrische voertuigen. Daarnaast vroeg de markt zich af of de productiecapaciteit wel toereikend is om de optimistische ambities waar te maken.
...