Voor een aangekondigd overgangsjaar 2015 vielen de resultaten van Texaf nog wel mee. Wie Texaf zegt, zegt de Democratische Republiek Congo en forse opbrengsten op vastgoedprojecten in dat grote Afrikaanse land. De administratieve en juridische problemen worden gecompenseerd door rendementen van 20 à 25% per jaar, een veelvoud van die in ons land, en een bezettingsgraad van 100%. Het gaat om gebouwen en gronden op toplocaties in Kinshasa, die bovendien - en dat is essentieel - goed beveiligd zijn. De huurinkomsten zijn vorig jaar met 7% gestegen, tot 14,4 miljoen EUR, te vergelijken met 4 miljoen EUR huurinkomsten in 2005. Dat resultaat was te danken aan de ingebruiknam...

Voor een aangekondigd overgangsjaar 2015 vielen de resultaten van Texaf nog wel mee. Wie Texaf zegt, zegt de Democratische Republiek Congo en forse opbrengsten op vastgoedprojecten in dat grote Afrikaanse land. De administratieve en juridische problemen worden gecompenseerd door rendementen van 20 à 25% per jaar, een veelvoud van die in ons land, en een bezettingsgraad van 100%. Het gaat om gebouwen en gronden op toplocaties in Kinshasa, die bovendien - en dat is essentieel - goed beveiligd zijn. De huurinkomsten zijn vorig jaar met 7% gestegen, tot 14,4 miljoen EUR, te vergelijken met 4 miljoen EUR huurinkomsten in 2005. Dat resultaat was te danken aan de ingebruikname van de tweede en de derde fase van het project Katoenveld (twintig appartementen met twee tot vier kamers) en 1200 vierkante meter kantoorruimte voor de Japanse ambassade. Nochtans was een internationale organisatie gedeeltelijk vertrokken naar het oosten van het land. Met Carrigrès, een zandsteengroeve in Kinshasa met nog minstens voor veertig jaar reserves, maken we de overstap naar de industriële activiteiten. Daar is de evolutie een stuk minder gunstig, zeker in termen van de omzetevolutie (-5%, tot 5,1 miljoen EUR). Door een beter management klom het recurrente bedrijfsresultaat (rebit, zonder eenmalige elementen) met 31%, tot 1,45 miljoen EUR. Ondanks de ups en downs blijft Carrigrès behouden in de groep, omwille van de vrije kasstromen die deze industriële activiteit genereert en die voor de vastgoedontwikkeling worden gebruikt. Het recurrente bedrijfsresultaat op groepsniveau daalde met 7%, tot 6,5 miljoen EUR. Dat heeft onder meer te maken met de verhoging van bevrijdende belastingsen op huurinkomsten. De nettowinst is dan wel weer geklommen met 16%, tot 5,45 miljoen EUR. Per aandeel is dat 1,54 EUR, want er zijn 11% aandelen (354.370 nieuwe aandelen) bij gekomen ten voordele van de Chinese CHA groep uit Hongkong. In ruil kwam de vennootschap Immotex (14 hectare in het centrum en 104 hectare niet ontwikkelde gronden buiten Kinshasa) volledig onder de Texaf-groep (voorheen fiftyfifty met CHA groep). Dat geeft de groep de mogelijkheid de komende tien jaar nog sterk te groeien in de ontwikkeling van vastgoedprojecten, inclusief de promotie van 1500 woningen op de 104 ha buiten Kinshasa, naast kantoren, villa's en appartementen in de hoofdstad. Het management mikt op een nog hogere rebit voor dit jaar. Die moet komen van hogere huurinkomsten van vier nieuwe gebouwen (vierde fase project Katoenveld, met 33 appartementen met twee tot vier kamers), die beschikbaar zijn vanaf midden 2016, ondanks het zwakke jaar dat voor Carrigrès wordt voorspeld. De economie in de Democratische Republiek Congo is stilgevallen door de lage grondstoffenprijzen, waardoor het land met een gebrek aan deviezen kampt. Er worden geen investeringen gedaan in wegenbouw. De ambitieuze dividendpolitiek (+20% per jaar) wordt gehandhaafd, met een brutodividend van 0,58 EUR per aandeel voor het boekjaar 2015.ConclusieHet winstpotentieel op lange termijn blijft groot en intact. Maar 2016 kan een moeilijk jaar worden door het gebrek aan deviezen en de politieke onzekerheid (gaan de geplande presidentsverkiezingen in november door?). Mocht dat eventueel op de koers wegen, dan biedt dit een mooie kans voor de waardezoekende langetermijnbelegger. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B