34,68 USD - 4B
...

34,68 USD - 4BDe koers van het Amerikaanse Texas Instruments (TI) doorbrak in mei het vorige hoogtepunt uit 2007. Het kwam echter niet tot een overtuigende uitbraak, waarna het aandeel de voorbije weken opnieuw licht terugviel. De op 2 na grootste halfgeleiderproducent ter wereld bevindt zich in een overgangsfase. Vorig jaar werd door de top beslist om van strategie te veranderen. TI besloot om zich terug te trekken uit het segment van de halfgeleiders voor mobiele apparatuur, zoals smartphones en tablet pc's. De groep speelde nochtans jarenlang een dominante rol in deze markt en was de grootste leverancier van Nokia. Met de komst van de smartphone begon de ster van TI te tanen. Aanbieders als Apple en Samsung kozen ervoor om de halfgeleiders onder eigen beheer te ontwikkelen. Daarnaast kon TI ook geen vuist maken tegen Qualcomm. De overname van National Semiconductor in 2012 bracht een en ander in een stroomversnelling. Door die overname werd TI marktleider in het segment van de analoge halfgeleiders. Dit type heeft een erg breed toepassingsgebied. Analoge halfgeleiders zetten analoge signalen (bijvoorbeeld spraak, geluid, druk, spanning) om in elektronische signalen. Daarnaast zet de groep ook in op geïntegreerde halfgeleiders voor de autosector en industriële toepassingen. Het voordeel van de nieuwe strategie is dat TI nu niet langer afhankelijk is van 1 of een beperkt aantal eindklanten. Andere pluspunten zijn de hogere marges, een minder hevige concurrentiestrijd en een langere economische levensduur van dit type halfgeleiders, waardoor ook minder zware investeringen nodig zijn. De overname van National Semiconductor zorgde tijdelijk voor een onderbenutting van de beschikbare productiecapaciteit. Na de sluiting van 2 fabrieken in Japan en Texas zou dit capaciteitsprobleem in de tweede jaarhelft van de baan moeten zijn. In het eerste kwartaal stonden analoge en geïntegreerde halfgeleiders samen in voor 77% van de groepsomzet, tegenover 72% een jaar eerder. Het is de bedoeling dat het productaanbod in beide segmenten wordt uitgebreid. De nieuwe strategie drukt op korte termijn de omzet, waardoor de verkopen op jaarbasis met 8% terugvielen, tot 2,89 miljard USD. De operationele winst daalde met 1%, maar de operationele marge (ebit) nam wel toe van 12,7% naar 13,7%. Door lagere belastingprovisies steeg de nettowinst met 37%, tot 362 miljoen USD. Per aandeel bedroeg de vooruitgang zelfs 45%.TI keerde in het eerste kwartaal 911 miljoen USD aan de aandeelhouders uit onder de vorm van een dividend (232 miljoen USD) en aandeleninkopen (679 miljoen USD). TI pakte eerder deze maand ook uit met een tussentijdse update over de gang van zaken in het tweede kwartaal. Bij die gelegenheid werden de eerder afgegeven winst- en omzetprognoses fijn geslepen. De groep gaat nu uit van een omzet tussen 2,99 en 3,11 miljard USD en een winst per aandeel tussen 0,39 en 0,43 USD. Dit is netjes binnen de verwachtingen die in april werden gecommuniceerd. Volgens TI laat de consumentenmarkt (pc's, spelconsoles, laptops) het nog steeds afweten, maar in de nieuwe kernmarkten nemen de orders toe. Dit is goed nieuws, want in het eerste kwartaal klommen de orders ook al met 9% op jaarbasis. Het dividend werd met 33% opgetrokken en bedraagt nu 1,12 USD per aandeel, goed voor een rendement van 3,2%. Er zal ook voor 5 miljard USD extra eigen aandelen worden ingekocht. Het verlaten van het mobiele segment is een verantwoorde keuze. Alleen leidt dat voorlopig tot een verlies aan inkomsten. Hoopgevend is alvast dat de orders voor het tweede kwartaal op rij aantrekken. Intussen worden de aandeelhouders wel verwend met een (voor een technologiebedrijf) vrij hoog dividend en een stevig inkoopprogramma van eigen aandelen. Het TI-aandeel presteerde tot nog toe voortreffelijk, maar noteert wel aan meer dan 20 keer de verwachte winst. We vinden dat te hoog en herhalen daarom het advies 'afbouwen' (rating 4B).Afbouwen