3,55 USD - 1D SPEC. KOOPWAARDIG
...

3,55 USD - 1D SPEC. KOOPWAARDIGDe producent van molybdeen, een sterk metaal dat in verschillende legeringen wordt gebruikt, had eerder dit jaar al de prognoses voor dit en volgend jaar verlaagd. De prijs van molybdeen bedraagt amper een derde van 5 jaar geleden en ook goud en koper, 2 metalen die de groep binnenkort zal ontginnen, werden de voorbije weken en maanden fors goedkoper. Dankzij een combinatie van rijkere ertsen en een lagere productiekost steeg de aangepaste winst in het tweede kwartaal naar 13,8 miljoen USD, tegenover een verlies van 11 miljoen USD een jaar eerder. De omzet klom met 3,8%, tot 117,8 miljoen USD. Over de eerste jaarhelft werd een aangepaste nettowinst van 32 miljoen USD gerealiseerd. Thompson Creek beschikt over 2 operationele mijnen. Een eerste is de gelijknamige Thompson Creek-mijn in de Amerikaanse staat Idaho en tweede de Endako-mijn in British Columbia (Canada). Beide mijnen produceerden gezamenlijk 6,5 miljoen pond molybdeen. De verkochte hoeveelheid lag daar met 8,3 miljoen pond boven. Per pond verkocht molybdeen ontving de groep 11,6 USD. Thompson Creek mikt voor 2013 op een groepsproductie tussen 27,5 en 30,5 miljoen pond aan een gemiddelde kas (operationele) productiekost van 6,5 tot 7,5 USD/pond. Deze kost lag in het tweede kwartaal op 7,46 USD/pond, maar het totale kostencijfer ligt daar in normale omstandigheden een stuk boven omdat ook kapitaaluitgaven en andere kosten in rekening moeten worden genomen. Om kosten te besparen, in afwachting van hogere verkoopprijzen, werd beslist om voor ongeveer 100 miljoen USD aan operationele uitgaven en 8 tot 9 miljoen aan kapitaaluitgaven tot 2 jaar uit te stellen. Concreet worden bij Thompson Creek enkel de bestaande en goed toegankelijke ertsen verwerkt. Het 'strippen' van nieuwe ertsen of het verwijderen van overtollig afval werd tijdelijk opgeschort. Uitstel is echter geen afstel en de huidige, lage productiekost is dan ook op termijn niet houdbaar. De kasproductiekost bij Endako ligt met 11,93 USD/pond beduidend hoger dan bij Thompson Creek (5,33 USD/pond). Aan de huidige verkoopprijs is Endako zelfs verlieslatend. De molybdeenactiviteiten zullen dus de meubelen niet redden voor het bedrijf. Daarvoor wordt gerekend op de Mount Milligan koper- en goudmijn in British Colombia. Deze mijn, met een geschatte levensduur van 22 jaar, beschikt over 6 miljoen troy ounce aan goudreserves en 2,1 miljard pond koperreserves. Tijdens de 6 eerste productiejaren zou de output op gemiddeld 260.000 troy ounce goud/jaar uitkomen. De mijn wordt eerstdaags opgestart en de eigenlijke commerciële productie is voor het vierde kwartaal voorzien. Aanvankelijk werd de kost van het project begroot op 915 miljoen Canadese dollar (CAD) maar dit cijfer is intussen opgelopen tot 1,57 miljard CAD, waarvan nog 160 miljoen CAD moet worden uitgegeven. Om Mount Milligan te financieren, werd 52,25% van de toekomstige productie verkocht aan royaltybedrijf Royal Gold, dat 435 USD/troy ounce zal betalen. Thompson Creek beschikte op het einde van het tweede kwartaal nog over 403 miljoen USD aan liquiditeiten. Bij verdere prijsdalingen is het niet uitgesloten dat Thompson Creek opnieuw een beroep zal moeten doen op de kapitaalmarkten. Die mogelijkheid moeten aandeelhouders in het achterhoofd houden.Het Thompson Creek-aandeel is sinds het dieptepunt van eind april al met meer dan 40% hersteld. Toch is er nog geen reden tot euforie, want het aandeel is nog amper een kwart waard van de koers begin 2011. Thompson Creek noteert aan minder dan de helft van de boekwaarde. Het potentieel van het aandeel blijft groot, maar dan alleen indien alles meezit. Dit zou dan betekenen dat de prijzen van molybdeen, goud en koper weer aantrekken en dat de groep niet met operationele of financiële problemen af te rekenen krijgt. In afwachting daarvan blijft een investering in Thompson Creek enkel 'speculatief koopwaardig' (rating 1D).