2,13 USD - 1D
...

2,13 USD - 1DHet gaat van kwaad naar erger met de prijsevolutie van molybdeen, een metaal dat onder meer voor de productie van sterke staalsoorten wordt gebruikt. Enkele jaren geleden kostte een pond molybdeenoxide nog 35 USD; begin dit jaar was dat nog maar 12 USD en de voorbije maanden dook de prijs zelfs onder de grens van 10 USD. Dit is slecht nieuws voor Thompson Creek Metals, het Canadese bedrijf dat eigenaar is van de gelijknamige Thompson Creek-mijn in de Amerikaanse staat Idaho en een participatie van 75% aanhoudt in de Endako-mijn in Canada. De groep verwacht dit jaar tussen 29,5 en 32 miljoen pond molybdeen te produceren, waarvan 20 tot 22 miljoen pond bij Thompson Creek en 9,5 tot 10 miljoen pond bij Endako. Tijdens de drie eerste kwartalen van het lopende boekjaar produceerden beide mijnen samen 22,8 miljoen pond. Daarvan werd 22,3 miljoen pond verkocht, tegenover maar 12,7 miljoen pond in dezelfde periode een jaar eerder. Door de flinke verkoopstijging kwam de omzet, ondanks de lagere prijzen, toch hoger uit, op 317 miljoen USD. De aangepaste nettowinst kwam uit op 24 miljoen USD, tegenover een verlies van 33 miljoen USD in 2012. De gemiddelde verkoopprijs per pond molybdeen bedroeg dit jaar 11,29 USD of een vijfde minder dan vorig jaar. In het derde kwartaal was dat amper 9,46 USD per pond. Daarmee zijn we meteen bij het grootste probleem van de mijngroep aanbeland. Endako is tegen de huidige cashproductiekosten van 10 tot 11 USD verlieslatend. De totale kosten, inclusief afschrijvingen en nieuwe investeringen, liggen zelfs nog een stuk hoger. Bij Thompson Creek lijkt de situatie op het eerste gezicht een stuk comfortabeler, met een productiekostprijs van 4,5 tot 4,75 USD per pond. Maar dat cijfer onderschat de echte kosten, omdat werd gesnoeid in de operationele uitgaven en nieuwe kapitaalinvesteringen. Het management van Thompson Creek overweegt dan ook om de productie zowel bij Endako als bij Thompson Creek tijdelijk stop te zetten, in afwachting van hogere prijzen. Het break-evenniveau wordt momenteel op 12 tot 13 USD per pond geschat. Met de sluiting van beide mijnen vermijdt de groep negatieve kasstromen. De keerzijde van die medaille is dat de groep een waardevermindering van 150 tot 160 miljoen USD zal moeten boeken. Met de molybdeenactiviteiten op non-actief is alle hoop gericht op de Mount Milligan-koper- en goudmijn (Canada). De mijn is sinds september operationeel en de productie moet volgend jaar op kruissnelheid komen. De reserves worden voorlopig geschat op 6 miljoen ounce goud en 2,1 miljard pond koper. De gemiddelde jaarlijkse productie zal tijdens de levensduur van de mijn 190.000 ounce goud en 81 miljoen pond koper bedragen. Maar Thompson Creek kan geen aanspraak maken op de volledige opbrengst van de mijn. Om de bouw ervan te financieren, werd een overeenkomst afgesloten met het royaltybedrijf Royal Gold. Dat heeft recht op 52,25% van de toekomstige goudproductie aan 435 USD per ounce. Op het einde van het derde kwartaal had Thompson Creek nog 344,6 miljoen USD in kas. Daar stond een langtermijnschuld van 911 miljoen USD tegenover. Thompson Creek behoort tot de groeiende groep van kleine en middelgrote grondstoffenbedrijven die het door de lage prijzen steeds moeilijker krijgen. Het lot van het mijnbedrijf is meer dan ooit verbonden aan het slagen van Mount Milligan, dat vanaf de tweede jaarhelft van 2014 voldoende kasstromen moet genereren om de schulden te kunnen afbetalen. Behoudens een drastische ommekeer in de molybdeenprijs, wat weinig realistisch is, wordt de productie tijdelijk stopgezet. Bij hogere prijzen voor zowel goud, koper als molybdeen kan het aandeel spectaculair herstellen, maar dat is dus hoogst onzeker. Het aandeel is dus, ondanks de bodemwaardering, enkel speculatief koopwaardig. Hoogste risicorating (1D).Speculatief koopwaardig