De omzet van Jetrea in de Verenigde Staten bedroeg 4,25 miljoen EUR, op basis van ongeveer 1250 injecties, tegenover 5 miljoen EUR omzet (1800 injecties) in de eerste helft van 2014 en 3,8 miljoen EUR (1400 injecties) in de tweede helft van 2014. In 2013, het eerste jaar van commercialisatie, lag het aantal injecties op 7000. Het management rekende erop de dalende trend in 2015 te kunnen omkeren (verwachte stijging naar 3500 à 4000 injecties), dankzij resultaten van lopende fase IV-studies. Uit positieve (tussentijdse) resultaten van Oasis, Orbit en Inject (een opvolgstudie van partner Alcon) bleek dat het veiligheidsprofiel van ...