Voor de grootste naam in de sector van de landbouwwerktuigen is het tweede kwartaal van het boekjaar 2017-2018 al afgelopen (afsluitdatum 30/10). Door de seizoengebondenheid van de landbouwsector was het het belangrijkste kwartaal van het jaar met de hoogste omzet- en winstcijfers. De graanprijzen stijgen eindelijk, en de landbouwers vervangen hun oude tractoren door nieuwe. Deere kan zelfs in de Verenigde Staten een stijgende verkoop van landbouwwerktuigen melden ondanks een daling van het inkomen bij de Amerikaanse boeren.
...