Nu windenergie steeds minder subsidies nodig heeft om competitief te zijn, schakelt de sector geleidelijk maar onherroepelijk over naar een marktmechanisme waarin de contracten aan bouwheren en leveranciers worden toegekend op basis van veilingen. Dat zet uiteraard druk op de marges van de leveranciers, en ook Vestas ontsnapte niet aan die nieuwe realiteit.
...

Nu windenergie steeds minder subsidies nodig heeft om competitief te zijn, schakelt de sector geleidelijk maar onherroepelijk over naar een marktmechanisme waarin de contracten aan bouwheren en leveranciers worden toegekend op basis van veilingen. Dat zet uiteraard druk op de marges van de leveranciers, en ook Vestas ontsnapte niet aan die nieuwe realiteit.Terwijl Vestas in 2016 nog een recordhoge winstmarge van 13,9 procent had (op het niveau van de bedrijfswinst), viel die vorig jaar terug tot 12,4 procent. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een marge van 9 à 11 procent. Die margedruk trof de koers van het aandeel midscheeps. Vorig jaar daalden de omzet en de winst na de spectaculaire groei in de voorgaande jaren. Ook 2018 wordt nog een overgangsjaar met een dalende bedrijfswinst. Die correctie biedt een mooie instapkans voor beleggers die het aandeel nog niet hebben. Vestas verwacht dat de prijzen en marges stabiliseren zodra het veilingsysteem ingeburgerd raakt. De margedruk is dus tijdelijk, al komen de gouden marges van de jongste jaren niet meer terug. Vestas verwacht dat de marge zich na 2018 kan handhaven op een niveau van minstens 10 procent. Dat moet Vestas toelaten zijn groeiperspectieven te vertalen in een stijging van de winst. Vestas heeft de ambitie sneller te groeien dan de verder aantrekkende markt. De vraag naar windturbines op land stijgt met 3 à 5 procent per jaar, aangevuurd door de verder dalende productiekosten van windenergie en de noodzaak om over te schakelen naar hernieuwbare energie om de klimaatdoelstellingen te halen. Het veilingsysteem is een zegen voor de beste en meest kostenefficiënte leveranciers zoals Vestas.Voor dit jaar verwacht Vestas een omzetstijging met 0 à 10 procent, ondanks de gedaalde prijzen. Ook het steeds dikkere orderboek getuigt van de toppositie van Vestas. De vraag naar windturbines op zee stijgt zelfs met 15 à 20 procent per jaar. Vestas is op die markt actief via een joint venture met Mitsubishi Heavy Industries. Die was vorig jaar nog verlieslatend, maar rekent vooral op een sterke stijging van de vraag in Azië na 2020. Op middellange termijn ontwikkelt zich ook een vervangingsmarkt, omdat het financieel interessant wordt de turbines van het eerste uur te vervangen door de nieuwste generatie van turbines.Vestas verkoopt niet allen turbines, het levert ook onderhoudscontracten, niet alleen voor zijn eigen turbines maar ook voor windmolens van andere producenten. Die dienstverlening is een zeer interessante business. De omzetgroei bedraagt er 8 à 9 procent door het steeds grotere windmolenpark dat wereldwijd is geïnstalleerd en dus moet worden onderhouden.Die recurrente omzet is ook mooi voorspelbaar, en nog interessanter: die business is met een marge van 20 procent in 2017 heel lucratief. Daar is van margedruk geen sprake. De dienstverlening draagt intussen bij tot 15 procent van de omzet en is een steeds breder fundament voor de winst van Vestas. Het bedrijf beschikt ook over een stevige balans, met een nettokaspositie van maar liefst 3,3 miljard euro, die jaarlijks wordt aangevuld door aantrekkelijk hoge vrije cashflows. Dat laat het bedrijf toe een dividend van 30 procent van de winst uit te keren en regelmatig eigen aandelen in te kopen. De forse correctie van Vestas door de margedruk biedt een nieuwe instapkans. Vanaf 2019 moet de winst opnieuw gestaag stijgen door de stabilisering van de marges en de verdere stijging van de omzet. Voor een wereldleider met groeiperspectieven is de waardering is met een koers-winstverhouding van 14 en een ondernemingswaarde van 6 keer de bedrijfscashflow aantrekkelijk. We beginnen de opvolging daarom met een koopadvies. Advies : kopenRisico : gemiddeldRating : 1BKoers: 57 euroTicker: VWS GYISIN-code: DK0010268606Markt: XetraBeurskapitalisatie: 11,7 miljard euroK/w 2017: 13Verwachte k/w 2018: 14Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 2,2%