The INfrastructure Company, afgekort TINC, kan tevreden zijn over het boekjaar 2020/2021 (1 juli 2020 tot 30 juni 2021). De investeerder in infrastructuurprojecten in België, Nederland en Ierland bouwde voornamelijk voort op het zeer drukke investeringsjaar 2019/2020, waarin het zijn aantal participaties dankzij vier nieuwe engagementen uitbreidde naar 22. Dat leidde toen tot een recordbedrag van 107 miljoen euro aan nieuwe investeringstoezeggingen, waarvan op 30 juni 2020 nog 64 miljoen uitstond.
...

The INfrastructure Company, afgekort TINC, kan tevreden zijn over het boekjaar 2020/2021 (1 juli 2020 tot 30 juni 2021). De investeerder in infrastructuurprojecten in België, Nederland en Ierland bouwde voornamelijk voort op het zeer drukke investeringsjaar 2019/2020, waarin het zijn aantal participaties dankzij vier nieuwe engagementen uitbreidde naar 22. Dat leidde toen tot een recordbedrag van 107 miljoen euro aan nieuwe investeringstoezeggingen, waarvan op 30 juni 2020 nog 64 miljoen uitstond.Het afgelopen boekjaar zijn voor 37,5 miljoen euro toezeggingen omgezet in effectieve investeringen. 15,6 miljoen ging naar het Nederlandse windpark Kroningswind en Storm Vlaanderen (windparken). Daarnaast waren er investeringen in het Nederlandse glasvezelbedrijf Glasdraad, het Belgische Datacenter United en in zorgcentra voor personen met een mentale beperking van Réseau Abilis. TINC stak ook 10,4 miljoen euro extra in een bestaande participatie in de publiek private samenwerking (PPS) A15 Maasvlakte-Vaanplein (3,6 miljoen) en in Réseau Abilis (6,8 miljoen). De totale investering van 47,9 miljoen was de motor achter de stijging van de reële waarde van de portefeuille naar 396,9 miljoen euro (+16,6%). Daarmee is de waarde van de portefeuille verviervoudigd tegenover 2015, het jaar van de beursgang. De investeringen zijn onderverdeeld in vier groepen. Publieke infrastructuur was op 30 juni goed voor 132 miljoen euro, of 33 procent van de waarde van de portefeuille, en leverde 15,3 miljoen euro (+37,6% tegenover vorig jaar) van het portefeuilleresultaat van 36,5 miljoen (+62,1%). Energie-infrastructuur droeg 9,2 miljoen euro bij aan het portefeuilleresultaat (+460%), en was op 30 juni 117 miljoen euro waard, 30 procent van het totaal. Digitale infrastructuur had een aandeel van 19 procent (76 miljoen euro) en droeg 4,8 miljoen (+410%) bij aan het portefeuilleresultaat. De kleinste tak is het ondersteunend vastgoed, met een waarde van 71 miljoen (aandeel van 18%) en een bijdrage van 7,1 miljoen (-18,9%). Door de kleinere instroom van nieuwe investeringen daalden de uitstaande investeringstoezeggingen van 64 miljoen naar 25 miljoen euro. Daar stond op 30 juni een kaspositie van 60,3 miljoen euro tegenover, een daling met 43 miljoen tegenover 30 juni 2020. Er is dus ruimte voor nieuwe investeringen. De nettowinst klom naar 31,1 miljoen euro (+74,1%), of 0,84 euro per aandeel. De netto-actiefwaarde steeg met 2,7 procent, van 445,7 miljoen euro of 12,26 euro per aandeel naar 457,9 miljoen of 12,59 euro per aandeel. Op 30 juni 2015 was dat nog 149,4 miljoen euro of 10,96 euro per aandeel. De gestage evolutie toont aan dat de groei wordt gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen, wat de groei van de portefeuille per uitstaand aandeel afremt. De laatste kapitaalverhoging dateert van december 2019, toen TINC 112,7 miljoen euro ophaalde met de uitgifte van 9,09 miljoen aandelen tegen 12,4 euro per aandeel (11,4% korting). Het brutodividend klimt zoals de voorgaande jaren met 1 eurocent, tot 0,52 euro per aandeel. Dat betekent een brutorendement van 3,9 procent. Het dividend is gedekt door de inkomsten uit de participaties.ConclusieHet aandeel van TINC bewees vorig jaar dat het een rots in de branding is. We pleiten uiteraard niet voor onverantwoorde risico's, maar gezien de sterkte van de balans mag TINC gerust wat schulden aangaan om de groei per aandeel te versnellen. TINC blijft in afwachting een aantrekkelijk rendementsaandeel voor de rustige langetermijnbelegger. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 13,34 euroTicker: TINC BBISIN-code: BE0974282148Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 485,1 miljoen euroK/w 2020: 15,7Verwachte k/w 2021: 21,3Koersverschil 12 maanden: +0,2%Koersverschil sinds jaarbegin: +4,1%Dividendrendement: 3,9%