TINC (The INfrastructure Company) noteert als Belgische investeringsmaatschappij in infrastructuur sinds 12 mei vorig jaar op Euronext Brussel. Het bedrijf biedt particuliere beleggers voor het eerst de kans om gespreid te participeren in infrastructuurinvesteringen. De langdurige kasstromen uit zulke investeringen bieden uitzicht op een stabiel dividend. TINC loste die verwachting tot nu perfect in. Het rapporteerde op 19 september beter dan verwachte cijfers over het eerste verlengde boekjaar, dat liep van 1 januari 2015 tot 30 juni 2016.
...

TINC (The INfrastructure Company) noteert als Belgische investeringsmaatschappij in infrastructuur sinds 12 mei vorig jaar op Euronext Brussel. Het bedrijf biedt particuliere beleggers voor het eerst de kans om gespreid te participeren in infrastructuurinvesteringen. De langdurige kasstromen uit zulke investeringen bieden uitzicht op een stabiel dividend. TINC loste die verwachting tot nu perfect in. Het rapporteerde op 19 september beter dan verwachte cijfers over het eerste verlengde boekjaar, dat liep van 1 januari 2015 tot 30 juni 2016. De investeringsportefeuille bestond eind juni uit dertien activa, opgesplitst in alternatieve energie (48%), publiek-private samenwerkingen (38%) en overige infrastructuur (14%). De marktwaarde van de activa steeg sinds eind 2015 met 2,4 procent, tot 128 miljoen euro. 86 procent bevindt zich in België en 14 procent in Nederland. De investeringen in alternatieve energie omvatten zonnepanelen- en windenergieparken, zowel op het land als in zee. Bij de publiek-private samenwerkingen zijn een tramverbinding naar het Wijnegem Shoppingcenter in Antwerpen, een gevangenis in Marche-en-Famenne en een deel van de ring rond Gent (Via R4-Gent). Sinds de beursgang investeerde TINC 31,6 miljoen euro, of 84 procent van de netto opgehaalde middelen. 18,6 miljoen euro vloeide voort uit engagementen binnen bestaande participaties. Daarnaast investeerde TINC in drie nieuwe participaties: 10,4 miljoen euro voor de verwerving van een belang van 43,65 procent in het onshore windmolenpark Kreekraksluis in Zeeland, 3 miljoen euro in een achtergestelde lening aan het Belgische offshore windmolenpark Nobelwind en 500.000 euro in een publiek-private samenwerking voor het Nederlandse Prinses Beatrixsluisproject, met een voorziene operationele opstart in 2019. Twee activa - Belwind, een offshore windmolenpark in België, en Dcinex, digitale cinemaprojectoren - werden afgestoten, na de terugbetaling van achtergestelde leningen voor 8,7 miljoen euro. Vorig jaar sloot TINC contracten af voor twee aanzienlijke investeringen in nieuwe autosnelwegen voor 37 miljoen euro. Het verwierf een belang van 23,7 procent in de A11, een nieuwe autosnelweg tussen Knokke en Brugge, die aansluit op de E40 en de E34. Daarnaast kocht de maatschappij een belang van 19,2 procent in de realisatie van 37 kilometer nieuwe autosnelweg (A15) in de buurt van Rotterdam.Bij de beursgang werd een brutodividend van 4,25 procent op de introductieprijs van 11 euro per aandeel vooropgesteld, of 0,4675 euro per aandeel. Een interim-brutodividend per aandeel van 0,12 euro werd in september 2015 betaald, en op 26 oktober volgt het slotdividend van 0,3475 euro. De bedrijfswinst (ebit) presteerde met 12,7 miljoen euro beduidend beter dan de 8 miljoen euro die was gebudgetteerd. Dat was vooral een gevolg van lagere financieringskosten (-2,8 miljoen euro), dankzij herfinancieringen van bestaande participaties en een eerste beperkte bijdrage van de nieuwe participaties. De nettowinst bedroeg 11,8 miljoen euro, of 0,86 euro per aandeel, en de nettokaspositie 28,3 miljoen euro. De nettoactiefwaarde bedraagt 11,57 euro per aandeel.ConclusieTINC noteert 14 procent boven de introductieprijs, maar blijft een prima alternatief voor een obligatie. Bovendien is het bedrijf ideaal gepositioneerd om een actieve rol te spelen in de toenemende vraag van de overheden om de economie via infrastructuurinvesteringen te ondersteunen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 12,55 euroMunt: euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0974282148 Beurskapitalisatie: 171 miljoen euroK/w 2015: 22,3Verwachte k/w 2016: 14,7Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: + 13%Dividendrendement: 3,7%