Als een van de grootste Amerikaanse ingenieursbureaus trekt Aecom (ACM) onder meer de aandacht door zijn bijdrage aan prestigieuze projecten, zoals de bouw van One World Trade Center en de stadions van grote voetbal- en basketbalteams. Met een jaaromzet van 13,2 miljard dollar is het bedrijf ruim drie keer zo groot als bijvoorbeeld het Nederlandse Arcadis.
...

Als een van de grootste Amerikaanse ingenieursbureaus trekt Aecom (ACM) onder meer de aandacht door zijn bijdrage aan prestigieuze projecten, zoals de bouw van One World Trade Center en de stadions van grote voetbal- en basketbalteams. Met een jaaromzet van 13,2 miljard dollar is het bedrijf ruim drie keer zo groot als bijvoorbeeld het Nederlandse Arcadis.Aecom doet overal ter wereld zaken in uiteenlopende marktsegmenten. Op de Amerikaanse thuismarkt, die 53 procent van de omzet levert, profiteert het bedrijf van oplopende infrastructuurinvesteringen. De brede activiteitenmix en de lange looptijd van veel projecten, vertalen zich in een voorspelbare resultaatontwikkeling. In het gebroken boekjaar, dat in september werd afgesloten, was het orderboek meer dan 19 miljard dollar waard. Hoewel de onderneming niet immuun is voor een omslag in het economisch klimaat, biedt dit een heel ruime buffer in mindere tijden. Bovendien wordt bij de meeste projecten een vaste vergoeding gerekend boven op de overige projectkosten. Dat verkleint het gevaar van kostenoverschrijdingen.De duurzame focus is een andere aantrekkelijke eigenschap van een belegging in Aecom. Duurzaam ontwerp is al jarenlang een van de speerpunten in zijn strategie. Het bedrijf plukt almaar meer de vruchten van zijn expertise op dat gebied. Zo adviseert Aecom bouwbedrijven over manieren om bij de aanleg van offshore windparken het lokale zeeleven zo goed mogelijk te ontzien. Aecom heeft ook een sterke financiële positie. De nettoschuldpositie van 1,1 miljard dollar aan het eind van het boekjaar is ongeveer even groot als de bedrijfskasstroom (ebitda). Dat laat ruimte voor kleine en middelgrote overnames, of voor het delen van de winst met beleggers. Vorig jaar is Aecom dividend gaan uitkeren, en begin dit jaar steeg het kwartaaldividend met 20 procent, naar 0,18 dollar per aandeel. Het bedrijf koopt ook elk jaar voor honderden miljoenen dollars eigen aandelen in.De winstgroei komt behalve uit een omzetgroei van 5 à 8 procent per jaar ook uit een stijgende marge. Sinds 2018 (8,7%) is die elk jaar toegenomen, tot 14,2 procent in het afgelopen boekjaar. Voor het lopende jaar mikt het bedrijf op 14,6 procent. Dat brengt de winst per aandeel op 3,75 dollar per aandeel. Voor 2024 mikt Aecom op 4,75 dollar. In een periode waarin veel bedrijven nog niet eens een kwartaal vooruit durven te kijken, is dat voor beleggers een aantrekkelijk houvast. De keerzijde van de medaille is een redelijk fors prijskaartje. Het aandeel wordt verhandeld voor 22 keer de verwachte winst in het lopende boekjaar. Voor 2024 is dat 17,5. Die waardering maakt het aandeel kwetsbaar voor onverwachte tegenvallers. ConclusieDankzij aandeleninkoop en vooral de onderliggende winstgroei, blijft de winst per aandeel voorlopig ruimschoots met dubbele cijfers stijgen. Het dividendrendement van 0,9 procent trekt niet meteen de aandacht. De toename met 20 procent doet dat weer wel. Met een vrije kasstroom (585,6 miljoen dollar in 2022) die gebruikelijk een stuk hoger ligt dan de aangepaste nettowinst (495,1 miljoen) is er nog volop ruimte om de dividenduitkering de komende jaren snel te verhogen. In combinatie met het duurzame profiel, maakt dat Aecom tot een aantrekkelijke belegging.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 82,07 dollarTicker: ACM USISIN-code: US00766T1007Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 11,38 miljard dollarK/w 2022: 25Verwachte k/w 2023: 22Koersverschil 12 maanden: +11%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 0,9%