Beleggers in Total hinken op twee gedachten. Aan de ene kant is er de interessante waardering, die zich vertaalt in een aantrekkelijk dividendrendement van 5,7 procent. Aan de andere kant is er het klimaatvraagstuk, dat een steeds grotere schaduw werpt over producenten van fossiele brandstoffen, zoals Total. Hoe duurzaam is het dividend op langere termijn, als de wereld de uitstoot van broeikasgassen verder zal beperken?
...

Beleggers in Total hinken op twee gedachten. Aan de ene kant is er de interessante waardering, die zich vertaalt in een aantrekkelijk dividendrendement van 5,7 procent. Aan de andere kant is er het klimaatvraagstuk, dat een steeds grotere schaduw werpt over producenten van fossiele brandstoffen, zoals Total. Hoe duurzaam is het dividend op langere termijn, als de wereld de uitstoot van broeikasgassen verder zal beperken? Total probeert de vraag op twee manieren te beantwoorden. Ten eerste is de oliewinning, de kernactiviteit die voor het gros van de winst zorgt, nog niet aan haar zwanenzang toe. In het scenario van een opwarming van het klimaat met maximaal 2 graden Celsius, ziet Total de vraag naar olie pieken in 2040. Het zwarte goud voldoet dan aan een kwart van de mondiale vraag naar energie. Pas na 2040 zou de vraag stagneren of dalen. In dat scenario krijgt Total dus nog ruim de tijd om de strategie van de voorbije jaren, waarbij het fors investeerde in de verhoging van de productiecapaciteit van fossiele brandstoffen, te gelde te maken. Total bouwt verzekeringen in door de kosten te beperken en een strikte kapitaaldiscipline aan de dag te leggen. Het screent elk project met een olieprijs van 50 dollar per vat in het achterhoofd. Het hoofddoel is winstgevend te zijn vanaf een olieprijs van 30 dollar per vat. Daarnaast moet de kasstroom voldoende zijn om een royaal dividend te betalen. Dat lukte aardig in het tweede kwartaal van 2019. De operationele cashflow dekte in de eerste jaarhelft de investeringen vanaf 25 dollar per vat, en het dividend werd gefinancierd vanaf 50 dollar per vat. De olieprijs bedroeg in die periode gemiddeld 66 dollar per vat. De aangepaste nettowinst daalde weliswaar met 12 procent in de eerste helft van dit jaar, precies omdat de olieprijs in dezelfde periode vorig jaar nog gemiddeld 70 dollar per vat bedroeg. De impact van de lagere prijzen op de winst werd getemperd door een stijging van de productie met 9 procent, vooral door de opstart van nieuwe projecten. Tot 2021 rekent Total op een productiestijging van 5 procent per jaar, wat bij olieprijzen van 60 dollar per vat 5 miljard dollar extra cashflow moet opleveren. Dankzij die gunstige vooruitzichten kan het bedrijf een dividendgroei van 5 tot 6 procent per jaar beloven. Daar komt de inkoop van eigen aandelen bovenop, zolang de olieprijs boven 60 dollar per vat blijft.Total bouwt ook aan de toekomst door de focus te verschuiven naar energiebronnen die klimaatvriendelijker zijn, in de eerste plaats aardgas. Aardgascentrales zijn het best geplaatst op de fluctuerende elektriciteitsproductie van wind en zon op te vangen. Total investeert vooral in een hogere productie van vloeibaar aardgas (lng). Het doel is de bedrijfscashflow uit lng met een factor 2,5 te verhogen, tot 6 miljard dollar. Behalve voor gas is in de energietransitie ook een sleutelrol weggelegd voor een verdere elektrificatie. Total ziet op de Europese markt ruimte voor een nieuwe elektriciteitsspeler met een klimaatvriendelijk productiepark, vooral gebaseerd op windenergie en aardgascentrales. Total investeert tot 2025 jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro om die ambitie waar te maken. ConclusieTotal blijft een aantrekkelijk dividendaandeel. Op middellange termijn zit het dividend gebeiteld dankzij een stijgende productie, een strikte kostendiscipline, relatief hoge olieprijzen en een stevige balans. Op langere termijn probeert het bedrijf rekening te houden met de klimaatproblematiek door te investeren in aardgas en elektrificatie. Het aandeel blijft koopwaardig.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 46,5 euroTicker: FPISIN-code: FR0000120271Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 137 miljard dollarVerwachte k/w 2018: 11Verwachte k/w 2019: 11Koersverschil 12 maanden: -8%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 5,7%