De grote geïntegreerde oliereuzen, zoals het Franse Total, houden drie indicatoren nauwgezet in de gaten. De belangrijkste is natuurlijk de olieprijs, die langzaam herstelt van het dieptepunt aan het begin van het jaar. De tweede belangrijke variabele is de aardgasprijs, maar daar is nog geen herstel merkbaar, en Total verwacht door het overaanbod geen duurzame prijsstijgingen op de aardgasmarkt de volgende jaren. Tot slot spelen ook de raffinagemarges een hoofdrol voor de winstgevendheid, zeker de voorbije kwartalen. Dankzij relatief hoge raffinagemarges wisten de oliebedrijven de klap van de lage olieprijzen enigszins te temperen. Die marges kregen weliswaar een flinke tik in de zomer, maar zouden de volgende kwartalen toch nog een bron van compenserende winsten moeten blijven.
...

De grote geïntegreerde oliereuzen, zoals het Franse Total, houden drie indicatoren nauwgezet in de gaten. De belangrijkste is natuurlijk de olieprijs, die langzaam herstelt van het dieptepunt aan het begin van het jaar. De tweede belangrijke variabele is de aardgasprijs, maar daar is nog geen herstel merkbaar, en Total verwacht door het overaanbod geen duurzame prijsstijgingen op de aardgasmarkt de volgende jaren. Tot slot spelen ook de raffinagemarges een hoofdrol voor de winstgevendheid, zeker de voorbije kwartalen. Dankzij relatief hoge raffinagemarges wisten de oliebedrijven de klap van de lage olieprijzen enigszins te temperen. Die marges kregen weliswaar een flinke tik in de zomer, maar zouden de volgende kwartalen toch nog een bron van compenserende winsten moeten blijven.Het samenspel van die drie prijzen klonk met nog altijd lage olieprijzen, aanhoudend lage gasprijzen en gedaalde raffinagemarges behoorlijk dissonant in het derde kwartaal, wat voor Total een aangepaste nettowinst van 2,1 miljard dollar opleverde dit kwartaal. Dat is 25 procent minder in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De schade valt mee gegeven de tegenvallende prijzen, onder meer dankzij een strikte kostendiscipline. Over de eerste negen maanden van het jaar daalde de nettowinst met 30 procent. Dat levert voorlopig een winst op van 2,42 dollar per aandeel, zodat de winst per aandeel dit jaar in de buurt van 3 euro zal landen. Dat levert een koers-winstverhouding van 15 op. Dat is vrij hoog is en impliceert dat de markt anticipeert op een winstherstel volgend jaar.Dat winstherstel hangt uiteraard in grote mate af van een verder herstel van de olieprijzen. De OPEC onderhandelt over productiebeperkingen om de prijzen te ondersteunen, maar een waterdichte deal is nog veraf. Total wijst ook op de grote olievoorraden en ziet dus niet meteen een duurzaam prijsherstel. Op langere termijn kan de markt wel kantelen. De vraag blijft licht stijgen, terwijl het aanbod zeker richting 2020 moeite zou kunnen hebben om de vraag te volgen. De grote oliebedrijven investeren gevoelig minder, en dat laat zich stilaan voelen in een tragere stijging van de productiecapaciteit. Total geniet nog van productiestijgingen dankzij het grote investeringsprogramma van de voorbije jaren, dat gebaseerd was op de veronderstelling van een olieprijs van minstens 100 dollar per vat. Vorig jaar steeg de productie met 9 procent en dit jaar met ruim 4 procent. Tot 2020 rekent Total nog op een productieverhoging van ruim 5 procent per jaar. Vanaf 2021 zou de productiestijging dalen tot 1 à 2 procent per jaar. Op dit moment kan Total de lagere olieprijzen dus compenseren met stijgende volumes. Een scenario met stijgende olieprijzen zou dus een stevige winstboost betekenen voor Total. Een herstel van de winst is ook meer dan welkom om het dividend op peil te houden. Oliebedrijven worden vaak gekocht voor het dividendrendement, wat bij Total rond 5,5 procent bruto schommelt. Om dat dividend te behouden moeten de kasstromen in evenwicht zijn, wat betekent dat er na de investeringen nog voldoende cashflow moet overblijven om het dividend te financieren. Dat lukt niet tegen de huidige, relatief lage olieprijzen. Total wijst er echter op dat de beschikbare cashflow zal stijgen vanaf volgend jaar, dankzij een stijgende cashflow uit de bedrijfsactiviteit en een flink verlaagd investeringsbudget. In 2017 zou de cashflow voldoende zijn om het dividend te financieren bij olieprijzen van 55 dollar per vat. ConclusieVan de westerse oliebedrijven toonde Total zich het beste bestand tegen de lage olieprijzen. Het bedrijf is ook goed geplaatst om te profiteren van een hogere olieprijs. Een herstel van de olieprijzen tot 50 à 60 dollar zit al gedeeltelijk in de koers, maar tegen die olieprijzen kan het dividendrendement van 5,5 procent bruto overeind blijven.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BMunt: euroMarkt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: K/w 2015: 11Verwachte k/w 2016: 15Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 5,5%