Beleggers trakteerden het aandeel van de Belgische bouw- en baggergroep CFE na de bekendmaking van het halfjaarrapport eind augustus op een koersdaling met 8 procent. Dat was niet zozeer een gevolg van de resultaten, maar wel van de getemperde groeiverwachtingen voor de bagger- en milieugroep DEME.
...