De roots van Transocean gaan terug tot de jaren twintig. In zijn lange geschiedenis is Transocean altijd een pionier geweest in het verbeteren van technieken om olie- en gasboringen uit te voeren, almaar dieper onder water. Het bedrijf kwam negatief in het wereldnieuws toen op 20 april 2010 het boorplatform Deepwater Horizon zonk in de Golf van Mexico. Daarbij stroomden honderden miljoenen liters olie in zee. De forse daling van de olieprijs vanaf de zomer van 2013 tot begin 2016 hakte fors in op de verhuurmarkt voor olieboorinstallaties. Transocean ontsnapte daar uiteraard niet aan. De vloot kromp sindsdien van 79 naar 56 platforms, waarvan er nog 30 actief zijn.
...