Uit de recente koersevolutie van Transocean valt het niet af te leiden, maar de wereldmarktleider in de verhuur van olieboorinstallaties presteerde in het vierde kwartaal van 2014 beter dan verwacht. De omzet bedroeg 2,24 miljard USD (2,12 miljard USD was verwacht), 0,7% minder dan in het laatste kwartaal van 2013. Op jaarbasis daalde de omzet tot 9,17 miljard USD (-0,8%). De gemiddelde bezettingsgraad zakte in het vierde kwartaal naar 72%, tegenover 75% het vorige kwartaal en vorig jaar. Op jaarbasis is er een daling van 79% in 2013 naar 76%. Het gemiddeld dagtarief steeg naar 413.500 USD (409.900 USD in het derde kwartaal en 393.100 USD vorig j...

Uit de recente koersevolutie van Transocean valt het niet af te leiden, maar de wereldmarktleider in de verhuur van olieboorinstallaties presteerde in het vierde kwartaal van 2014 beter dan verwacht. De omzet bedroeg 2,24 miljard USD (2,12 miljard USD was verwacht), 0,7% minder dan in het laatste kwartaal van 2013. Op jaarbasis daalde de omzet tot 9,17 miljard USD (-0,8%). De gemiddelde bezettingsgraad zakte in het vierde kwartaal naar 72%, tegenover 75% het vorige kwartaal en vorig jaar. Op jaarbasis is er een daling van 79% in 2013 naar 76%. Het gemiddeld dagtarief steeg naar 413.500 USD (409.900 USD in het derde kwartaal en 393.100 USD vorig jaar), waardoor het tarief op jaarbasis klom van 382.300 USD in 2013 naar 411.600 USD in 2014. De recurrente nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal 344 miljoen USD, of 0,95 USD per aandeel (0,79 USD per aandeel verwacht). Inclusief afwaarderingen op buitengebruikgestelde platforms (148 miljoen USD) en op goodwill (992 miljoen USD; gereduceerd tot nul) was er een nettoverlies van 739 miljoen USD of 2,04 USD per aandeel. Op jaarbasis geeft dit een nettoverlies van 5,29 USD per aandeel, tegenover een nettowinst van 3,97 USD per aandeel in 2013. Recurrent is er echter een nettowinst per aandeel van 4,94 USD, tegenover 4,09 USD in 2013. Een absoluut pijnpunt blijft het feit dat de verhuurcontracten van een aanzienlijk deel van de vloot de komende 12 tot 24 maanden aflopen: voor 20 van de 60 actieve platforms vervalt het contract in 2015, en voor nogmaals 23 in 2016. Het afsluiten van nieuwe contracten is, gezien het overaanbod, op z'n minst uitdagend en de totale vloot kromp intussen van 79 naar 71 platforms. Het is duidelijk dat de meeste van de niet-actieve platforms zullen worden ontmanteld. Het bedrijf besliste enkele jaren geleden om de vloot drastisch te verjongen en zich toe te spitsen op het ultradiepwatersegment, maar door de forse terugval van de investeringen door de olieproducenten zullen ook de komende 2 jaren nog zeer moeilijk zijn. De oplevering van vijf hooggespecialiseerde platforms voor ondiepe wateren (jackups) zonder contract werd uitgesteld. Tegen 2018 zal de vernieuwing van de vloot voltooid zijn, na de oplevering van vier nieuwe platforms in 2016 (drie met en één zonder contract), 5 in 2017 (twee met en drie zonder contract) en 3 in 2018, allen zonder contract. Het totale resterend kostenplaatje daarvoor bedraagt 3,35 miljard USD, waarvan 1,29 miljard USD in 2015. CEO Steven Newman werd opzijgeschoven en het bedrijf probeert zijn investment-graderating te behouden via forse kostenbesparingen (800 miljoen USD tegen eind 2015), een versnelde afbouw van de schulden (van 10,09 miljard USD eind 2014 naar op termijn 9 miljard USD) en, zoals verwacht, een forse knip in het dividend van 3 USD naar 0,6 USD per aandeel op jaarbasis. Moody's bleek niet overtuigd en nam de investment grade van Transocean af. ConclusieHet aandeel noteert op het laagste niveau sinds 1995. Het herstel zal tijd vergen, maar de huidige waardering van 0,4 keer de boekwaarde, 8,3 keer de verwachte winst voor 2015 en een ondernemingswaarde(ev) van 5,5 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) houdt terdege rekening met de moeilijke gang van zaken. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B