Bekaert boekt vooruitgang met zijn huiswerk, maar dat levert nog geen schitterend rapport. De externe omstandigheden blijven lastig. De stijging van de onderliggende bedrijfswinst in de eerste helft van dit jaar met 14 procent is bijna integraal te danken aan een efficiëntere werking en een betere kostencontrole. Aan het eigen huiswerk dus, dat nog lang niet af is. Maar de omgevingsfactoren gaven nog niet thuis. De bedrijfswinst kreeg geen duwtje, noch van hogere verkoopvolumes, noch van hogere verkoopprijzen. Bekaert slaagde er wel in de marge tussen grondstofprijzen en eindprijzen beter te verdedigen, ondanks de overcapaciteit op een aantal deelmarkten.
...