45,85 EUR - 2B
...

45,85 EUR - 2B Het biofarmabedrijf heeft duidelijk niet het beste halfjaar uit de recente geschiedenis achter de rug. Toch kreeg het aandeel verder koersherstel. De voorbije jaren staan trouwens in het teken van een herontdekking van de Belgische farmawaarde. Al zat er in het tweede kwartaal wel duidelijk de klad in, met bijna 25% verlies aan beurswaarde. Op het vlak van winstontwikkeling zit UCB, zoals zovele andere westerse farmabedrijven, nog steeds in een overgangsfase. De winst voor dit jaar zal wellicht niet of nauwelijks afwijken van de winst voor boekjaar 2010 (circa 2 EUR per aandeel; UCB-prognose 2013: 1,90 à 2,05 EUR per aandeel). Want 2011 is het jaar waarin voor het meest verkochte middel Keppra (middel tegen epilepsie) de generische concurrentie na de VS, ook in Europa volop is beginnen spelen. De groep had al enkele jaren daarvoor het andere sterproduct, Zyrtec (anti-allergicum), ex-patent zien gaan. En dus moest het management steeds omzichtig tewerk gaan met betrekking tot de omzet- en winstverwachtingen. Pas vorig jaar was weer sprake van een significante omzettoename (+7%, tot 3,46 miljard EUR) na afgerond een omzetstagnatie van 3,2 miljard EUR voor 2010 en 2011. Idem dus voor de winstevolutie met 1,99 EUR per aandeel voor 2010, 1,89 EUR voor 2011 en 2,14 EUR vorig jaar. De toekomst van UCB ligt op de eerste plaats bij de 3 'nieuwe' stergeneesmiddelen die de jongste jaren op de markt werden gebracht. Cimzia (ziekte van Crohn en reumatoïde artritis) is het meest beloftevolle nieuwe geneesmiddel, met een verwachte piekverkoop van 1,5 miljard EUR. Ook voor Vimpat (net als Keppra een middel tegen epilepsie) verwacht de UCB-top eens de status van 'blockbuster' (jaarlijkse verkopen boven 1 miljard) te kunnen verwerven, met een gepronostikeerde piekverkoop van 1,2 miljard EUR. Tot slot is er Neupro (ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom) waar de ambities met 400 miljoen EUR als piekverkoop een stuk bescheidener zijn. De 3 'nieuwkomers' samen haalden vorig jaar een verkoopcijfer van 944 miljoen EUR omzet of bijna de helft meer dan in 2011. Individueel bekeken, blijven Cimzia (467 miljoen EUR) en Vimpat (334 miljoen EUR) het uitstekend doen, met een respectievelijke omzetgroei van 50 en 53%. Neupro hinkt in groei slechts lichtjes achterop, met +38%, tot 113 miljoen EUR. Daar tegenover stond vorig jaar een 13%-lagere omzet voor Keppra, tot 838 miljoen EUR, met vooral in Europa een duik in de verkopen (-28%). De koers kwam vooral onder druk na de bekendmaking van tegenvallende kwartaalcijfers eind april. Maar de halfjaarresultaten leren dat de trage start in de verkopen tijdens de eerste maanden maar een tussentijdse 'dipje' was, al werd de 9%-lagere omzet van in het eerste trimester niet volledig opgehaald: de 1,66 miljard EUR groepsomzet lag 3% lager dan in het eerste semester '12. Keppra zag de verkopen verder verschrompelen (-19%, tot 361 miljoen EUR) en dat werd niet volledig gecompenseerd door de groei bij de nieuwe 'sterren': +30% voor Cimzia (272 miljoen EUR) op jaarbasis, +23% voor Vimpat (185 miljoen EUR) en +48% voor Neupro (80 miljoen EUR). In het eerste kwartaal hadden Cimzia, Vimpat en Neupro voor het eerst samen lagere verkopen laten optekenen dan het trimester daarvoor. Maar dat was in het tweede kwartaal duidelijk niet meer het geval. De UCB-top herhaalde de jaardoelstellingen van circa 3,4 miljard EUR omzet. De angst van het eerste kwartaal is weer omgeslagen in vertrouwen voor de langere termijn bij UCB. De drie beloftevolle middelen hebben zich hersteld van de appelflauwte in het eerste trimester. Dat is jammer voor ons, want in de buurt van 40 EUR zijn we opnieuw geïnteresseerd om het aandeel op te pikken. Vandaar de adviesverhoging naar 'eerste positie' (rating 2B) een zestal weken geleden. We houden het aandeel in de gaten en hopen dat een algemene correctie het aandeel weer richting 40 EUR duwt, zodat we aan de koopzijde kunnen opduiken.Eerste positie