De komende kwartalen worden cruciaal voor de tot nu meest winstgevende afdeling van Qualcomm. De Amerikaanse technologiegroep heeft meer dan 300 overeenkomsten, vooral met producenten van mobiele toestellen, waarbij het intellectuele eigendom voor draadloze communicatie (3G, 4G en sinds kort ook 5G) in bruikleen geeft. Die patenten zijn ondergebracht in de afdeling Qualcomm Technology Licensing (QTL). De gebruikers betalen een royalty aan QTL in de vorm van een percentage op de omzet van het eindproduct. Die regeling is nadelig voor bedrijven zoals Apple, die actief zijn in het hogere marktsegment en dus meer betalen voor de patenten. Apple en Qualcomm slaagden er niet in tot een overeenkomst te komen. Apple startte een rechtszaak bij de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Het voel...

De komende kwartalen worden cruciaal voor de tot nu meest winstgevende afdeling van Qualcomm. De Amerikaanse technologiegroep heeft meer dan 300 overeenkomsten, vooral met producenten van mobiele toestellen, waarbij het intellectuele eigendom voor draadloze communicatie (3G, 4G en sinds kort ook 5G) in bruikleen geeft. Die patenten zijn ondergebracht in de afdeling Qualcomm Technology Licensing (QTL). De gebruikers betalen een royalty aan QTL in de vorm van een percentage op de omzet van het eindproduct. Die regeling is nadelig voor bedrijven zoals Apple, die actief zijn in het hogere marktsegment en dus meer betalen voor de patenten. Apple en Qualcomm slaagden er niet in tot een overeenkomst te komen. Apple startte een rechtszaak bij de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Het voelde zich gesterkt door eerdere rechtszaken tegen Qualcomm in China en Zuid-Korea. Daar werd Qualcomm ervan beschuldigd dat het zijn dominante marktpositie misbruikt. De technologiegroep werd veroordeeld tot een hoge boete.Apple wil nog een stap verder gaan en eist een volledige aanpassing van de tariefstructuur. In afwachting schortte Apple alle royaltybetalingen op, wat financieel een zware klap was voor Qualcomm. Het belang van de uitkomst van de rechtszaak kan niet worden overschat. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. De kans dat Qualcomm er opnieuw met enkel een geldboete van afkomt, is eerder klein. Hoogstwaarschijnlijk moet Qualcomm lagere royalty's aanrekenen, maar naar de voorwaarden kunnen analisten en investeerders enkel gissen. Daarbij is het ook de vraag of de uitspraak enkel voor Apple geldt, of voor alle afnemers van patenten. Daarnaast moet er een schikking komen voor de achterstallige royaltybetalingen die Apple nog aan Qualcomm verschuldigd is. De schattingen daarover lopen uiteen van 2,9 tot 6,2 miljard dollar. Belangrijk is dat Amerikaanse overheid de patentenportefeuille van Qualcomm als strategisch belangrijk beschouwt. Om die reden werd in 2017 een geplande overname van het bedrijf geblokkeerd. Daarom is het onwaarschijnlijk dat ze Qualcomm erg verzwakt uit de juridische strijd zal laten komen. Naast de patenten beschikt Qualcomm ook over de halfgeleiderafdeling Qualcomm Chipset Technology (QCT). Die heeft een marktaandeel van meer dan 50 procent in het segment van de halfgeleiders voor mobiele toestellen. Nu de inkomsten onder druk staan, probeert de groep te diversifiëren naar RFID (radio frequency) en het internet der dingen. Qualcomm trok vorig jaar 30 miljard dollar uit voor de inkoop van eigen aandelen. Dat was een compensatie voor de mislukte overname van NXP Semiconductor. Na het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2019 was daarvan nog 7,8 miljard dollar beschikbaar. Door de aandeleninkopen is het aantal aandelen de vier voorbije kwartalen met 17 procent verminderd. Daardoor blijft per aandeel meer winst over. Qualcomm had eind december nog 10,3 miljard dollar in kas. Daar stond een totale schuld van 16,4 miljard dollar tegenover, wat de nettoschuld op 6,1 miljard dollar brengt. Qualcomm besteedde vorig boekjaar 3,5 miljard dollar aan dividenduitkeringen. Die bezorgen het aandeel een aantrekkelijk rendement van ruim 4 procent.ConclusieDe afzetmarkt voor halfgeleiders en draadloze technologie voor mobiele toestellen groeit. Dat is goed nieuws voor Qualcomm, dat in beide segmenten een sterke marktpositie heeft. Andere pluspunten zijn het aantrekkelijke dividend en de aandeleninkoop. Maar de olifant in de kamer is de uitkomst van het patentgeschil met Apple. In het meest ongunstige scenario kan de negatieve impact op de kasstromen erg groot zijn. Zolang er geen zekerheid is over dat cruciale dossier, zouden we aan de zijlijn blijven staan. Advies: houdenRisico: hoogRating: 2CKoers: 57,44Ticker: QCOM USMarkt: New York Stock ExchangeIsin-code: US7475251036Beurskapitalisatie: 69,5 miljardK/w 2018: 18,2Verwachte k/w: 15,4Koersverschil 12 maanden: +9,3%Koersverschil sinds jaarbegin: +1,4%Dividendrendement: 4,3%