Umicore blies de beleggers vorige week behoorlijk van hun sokken met de aankondiging dat het de volgende vijf jaar tot 5 miljard euro zal investeren, onder meer in nieuwe productiecapaciteit voor batterijmaterialen en een nieuwe fabriek voor de recyclage van batterijen. Dat investeringsprogramma is veel groter dan verwacht. Umicore gaat dus all-in, met de focus op schone mobiliteit en recyclage, sectoren waarop het zich al langer toelegt.
...

Umicore blies de beleggers vorige week behoorlijk van hun sokken met de aankondiging dat het de volgende vijf jaar tot 5 miljard euro zal investeren, onder meer in nieuwe productiecapaciteit voor batterijmaterialen en een nieuwe fabriek voor de recyclage van batterijen. Dat investeringsprogramma is veel groter dan verwacht. Umicore gaat dus all-in, met de focus op schone mobiliteit en recyclage, sectoren waarop het zich al langer toelegt.De beleggers reageerden onderkoeld op de ambitieuze groeiplannen. De koers verloor aanvankelijk tot 10 procent en meer. De beleggers struikelden vooral over de risico's. De schuldgraad zal gevoelig stijgen, terwijl de return soms ver in de toekomst ligt. Umicores recente trackrecord is ook niet goed. Het bedrijf investeerde de voorbije jaren fors in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit van batterijmaterialen, maar overcapaciteit op de markt en verkeerde technologische keuzes torpedeerden de rendabiliteit van die investeringen. Begin dit jaar moest Umicore waarschuwen voor een verlaging van de winstvooruitzichten voor 2022 en 2023.Die fouten uit het verleden schrikken Umicore niet af. Dat is wellicht terecht. Er is leergeld betaald, terwijl de markt van schone mobiliteit de volgende jaren alleen maar zal groeien. Umicore verwacht een verdrievoudiging van die markt tegen 2030. Als het bedrijf nu niet volop de kaart van de schone mobiliteit trekt, dan wellicht nooit meer. Het gooit zich ook niet blind in het avontuur. De investeringen gebeuren in schijven, en zijn vaak gekoppeld aan langlopende contracten met afnemers. Ontwikkelt de markt zich niet zoals verwacht, of vindt het bedrijf geen klanten, dan wordt het investeringsprogramma teruggeschroefd. Het bedrijf vertrekt ook van een sterke balans, zodat een kapitaalverhoging zeker de eerste jaren weinig waarschijnlijk is.Umicore krijgt intussen een duidelijker zicht op de markt voor batterijmaterialen, die de volgende jaren de belangrijkste winstmotor moet worden. Het wil de eigen productie van kathoden verhogen van 65 GWh in 2021 naar 400 GWh in 2030. Die verhoging is nodig om het wereldwijde marktaandeel van 20 procent te verdedigen. De helft van de productieverhoging is afgedekt door de recent aangekondigde contracten met Volkswagen en Stellantis. Het bedrijf meldt intussen ook een sterke interesse van andere autobouwers en verwacht nieuwe contracten te kunnen aankondigen. Ook technologisch kan Umicore de stap doen naar batterijen met een hoger nikkelgehalte en andere technologische oplossingen later in het decennium. Umicore wil ook de voorsprong in de recyclage van batterijen consolideren met de bouw van een nieuwe recyclagefabriek in Europa, een investering van 500 miljoen euro. Die markt zal de volgende jaren explosief groeien.Umicore probeerde ook de financiële return van de investeringen te schetsen. De omzet zou moeten verdubbelen tegen 2030, met in die periode een marge van minstens 20 procent op de bedrijfscashflow. In het recordjaar 2021 bedroeg die marge 31 procent. Het rendement op eigen vermogen moet tegen 2030 stijgen tot 15 procent. Vanaf 2026 rekent het bedrijf op aantrekkelijke vrije cashflows. Dat is iets te vaag om beleggers vandaag gerust te stellen, voor zover het zin heeft om jaren vooruit te blikken.ConclusieUmicore zet met een investeringsprogramma zwaar in op schone mobiliteit en recyclage. Die strategie is gedurfd, maar een sterke balans, een gefaseerde aanpak en goede marktvooruitzichten beperken het risico. De potentiële financiële return is nog moeilijk in te schatten. De lagere koers biedt stilaan een nieuwe instapkans, maar in het huidige moeilijke beursklimaat is er geen haast bij.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 33,7Ticker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,31 miljard euroK/w 2021: 18Verwachte k/w 2022: 16Koersverschil 12 maanden: -32%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 2,4%