De min of meer bekende waarschuwing dat de uitbreiding van de recyclagecapaciteit in de fabriek in Hoboken gepaard kan gaan met een lichte daling van de marges, kostte het aandeel bij de presentatie van de jaarcijfers ruim 5 procent.
...

De min of meer bekende waarschuwing dat de uitbreiding van de recyclagecapaciteit in de fabriek in Hoboken gepaard kan gaan met een lichte daling van de marges, kostte het aandeel bij de presentatie van de jaarcijfers ruim 5 procent. Die winstnemingen zijn begrijpelijk. Beleggers namen een stevig voorschot op de solide groeivooruitzichten, gebouwd op de stijgende vraag naar schone mobiliteit en recyclage. Tegen 2020 wil het bedrijf een recurrente bedrijfscashflow van 500 miljoen euro boeken, tegenover 351 miljoen euro in 2016. Dat impliceert een groei van 10 procent per jaar. Bij een koers van 50 euro betalen beleggers 22 keer de verwachte winst van 2017 en 15 keer de beloofde winst van 2020. Dat laat weinig ruimte voor tegenslag. Vergeet ook niet dat de recurrrente nettowinst in 2016 met 6 procent daalde, als gevolg van tegenvallende wisselkoersen. De finale nettowinst daalde zelfs met bijna een kwart, door de kartelboete in Frankrijk.Toch zijn beleggers niet gek als ze stevig doorbetalen voor Umicore, want de stijging van de winst rust op stevige pijlers, met het technologisch meesterschap in schone mobiliteit als speerpunt. De halfjaarcijfers bevestigen die vooruitzichten. De recurrente bedrijfswinst steeg in de tweede helft van 2016 met 10 procent, dankzij een licht hoger omzet (+3%) en aantrekkende marges in heel wat deelsegmenten. Daarbij krijgt de divisie autokatalysatoren niet de aandacht die ze verdient. Die divisie zag in 2016 de recurrente bedrijfswinst met liefst 23 procent toenemen en was op die manier goed voor 42 procent van de recurrente bedrijfswinst. Hogere verkoopvolumes bij een stijgend marktaandeel in de meeste regio's, hogere prijzen en schaaleffecten na de recente uitbreidingsinvesteringen zorgden voor de forse winststijging. De verkoop zal ook in 2017 aantrekken, zowel voor benzine als voor dieselvoertuigen, maar wel tegen een trager tempo, omdat er dit jaar geen nieuwe strengere emissiewetgeving verwacht wordt.Het aandeel nam vorig jaar een hoge vlucht op het nieuws dat Umicore 160 miljoen euro investeert in een verdrievoudiging van de productie van kathodematerialen in Korea en China. De stijgende vraag naar die kathodematerialen als sleutelingrediënt van een performante batterij van de elektrische wagen is het nieuwste speerpunt van Umicore. De toenemende vraag naar die materialen zal ook in 2017 de groei van de divisie 'Energy & Surface Technologies' hoger stuwen, na een omzetstijging met 4 procent en winststijging met 16 procent in 2016. De recyclagedivisie tot slot sloot 2016 af met een omzetdaling van 3 procent en een winstdaling van 12 procent, wat een weerspiegeling is van de lagere metaalprijzen. De verhoging van capaciteit zal de volumes fors hoger stuwen, maar de impact op de winst zal vooral afhangen van de ontwikkeling van de metaalprijzen. Umicore meldt een lichte stijging van de vraag aan het einde van 2016, maar de prijzen zitten nog altijd een stuk onder het niveau van de voorbije jaren.Voor 2017 geeft Umicore traditiegetrouw nog geen concrete vooruitzichten, maar het bedrijf verwacht wel dat de activiteiten in schone mobiliteit sterk groeien. Vooral de vraag naar kathodematerialen voor de elektrische auto zou sterk moeten stijgen, zeker in de tweede helft van 2017. Het aandeel heeft tijd nodig om de koerssprong van 2016 te verteren. Gegeven een ondernemingswaarde van 10 keer de verwachte bedrijfscashflow van 2017 zijn de solide groeivooruitzichten in de koers verwerkt. Op langere termijn zijn die perspectieven te aantrekkelijk om het aandeel te verkopen. Het advies blijft daarom houden. Advies : houden/afwachtenRisico : gemiddeldRating : 2BMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,6 miljard euroK/w 2016: 25 Verwachte k/w 2017: 22Koersverschil 12 maanden: +34%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: 2,4%