Vorig jaar bracht voor Umicore de verhoopte kentering met een omzetstijging van 11% en een stijging van de recurrente nettowinst met 21% (zonder eenmalige elementen). Het bedrijf worstelde vorig jaar nog met lagere metaalprijzen, wat de winstgevendheid van de recyclageactiviteit onder druk zette, maar sterke verkopen van katalysatoren en herlaadbare batterijen en uitbreidingsinvesteringen in de recyclage duwden het resultaat toch in de gewenste richting. De toon lijkt daarmee gezet voor de volgende jaren.
...

Vorig jaar bracht voor Umicore de verhoopte kentering met een omzetstijging van 11% en een stijging van de recurrente nettowinst met 21% (zonder eenmalige elementen). Het bedrijf worstelde vorig jaar nog met lagere metaalprijzen, wat de winstgevendheid van de recyclageactiviteit onder druk zette, maar sterke verkopen van katalysatoren en herlaadbare batterijen en uitbreidingsinvesteringen in de recyclage duwden het resultaat toch in de gewenste richting. De toon lijkt daarmee gezet voor de volgende jaren. Umicore staat technologisch sterk genoeg om mee te surfen op de golf van een stijgende vraag naar katalysatoren en batterijen. De gerealiseerde capaciteitsuitbreiding met 40% zal de resultaten van de recyclagetak ondersteunen. Als ook de metaalprijzen opnieuw mee willen, liggen er mooie jaren in het verschiet. De recyclagebusiness bleef vorig jaar goed voor 42% van de bedrijfswinst (ebit), ondanks een winstdaling met 5%. De schade door de lagere metaalprijzen werd ingedamd door een betere aanvoermix van metalen en stabiele volumes, ondanks de tijdelijke onderbrekingen om de uitbreidingsinvesteringen te kunnen realiseren. Die investeringen zijn nu achter de rug, waardoor de capaciteit van de fabriek in Hoboken met 40% is gestegen. Nu de prijzen nog. Vorig jaar stortte de vraag in naar een aantal zeldzame materialen zoals selenium, tellurium en indium. Umicore recycleert deze weinig bekende materialen uit elektronisch afval om ze terug te verkopen aan, onder meer, China. Dat is geen voetnoot voor Umicore, want dat type materialen is goed voor een derde van de bedrijfswinst in de recyclagetak. De voorbije weken zijn de prijzen voor de edelmetalen alvast gestegen. Meer voorspelbare groei vindt Umicore in katalysatoren en herlaadbare batterijen. Vorig jaar stegen de omzet en winst van de katalysatorenactiviteit met respectievelijk 19 en 50%. Die trend moet zich dit jaar doorzetten dankzij een aantrekkende verkoop van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen in Europa en Azië en steeds strengere emissienormen.Opvallend is dat Umicore bijna overal marktaandeel wint, wat wijst op een sterke competitieve positie. In de divisie Energy and Surface Technologies, gedragen door de batterijen, stegen de omzet en winst vorig jaar met 20% en 30%. Het management ziet de omzet verder stijgen dankzij de stijgende vraag uit de autosector. De elektrische auto breekt niet alleen verder door, de nieuwe modellen beschikken ook over een grotere batterij om tegemoet te komen aan de vraag naar een groter rijbereik. Capaciteitsuitbreidingen in Zuid-Korea werden afgerond, en dit jaar worden nieuwe investeringen in China opgestart. Beleggers kunnen ook noteren dat de schuldgraad van Umicore laag blijft, ondanks de gedane investeringen. Dat is zonder meer een troef in turbulente beurstijden. Dankzij de sterke kasstromen kan het dividend voor boekjaar 2015 verhoogd worden van 1 tot 1,2 EUR bruto per aandeel. ConclusieDankzij de beurscorrectie is de waardering van het aandeel gedaald, terwijl de vooruitzichten onverminderd gunstig blijven. Beleggers betalen ongeveer 15 keer de verwachte recurrente winst van dit jaar en de ondernemingswaarde bedraagt 7,5 keer de bedrijfskasstroom. Dat is redelijk voor een bedrijf met deze vooruitzichten. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B