Uranium Participation Corporation (UPC), genoteerd op de beurs van Toronto, is voor de particuliere belegger een aantrekkelijke manier om in te spelen op de prijsevolutie van uranium, zonder de operationele risico's van een mijnbouwer. Zijn enige activiteit is investeren in fysiek uranium met het oog op meerwaarden op de lange termijn. Sinds de kernramp in het Japanse Fukushima op 11 maart 2011 is de koers van het aandeel gehalveerd. De uraniumspotprijs zakte van 70 dollar per pond naar een dieptepunt van 17,75 dollar in november 2016. UPC haalde sinds 2005 via twaalf financieringen 775 miljoen Canadese dollar op. In totaal investeerde het voor 825,8 miljoen Canadese dollar in fysiek uranium, met een huidige marktwaarde van ...

Uranium Participation Corporation (UPC), genoteerd op de beurs van Toronto, is voor de particuliere belegger een aantrekkelijke manier om in te spelen op de prijsevolutie van uranium, zonder de operationele risico's van een mijnbouwer. Zijn enige activiteit is investeren in fysiek uranium met het oog op meerwaarden op de lange termijn. Sinds de kernramp in het Japanse Fukushima op 11 maart 2011 is de koers van het aandeel gehalveerd. De uraniumspotprijs zakte van 70 dollar per pond naar een dieptepunt van 17,75 dollar in november 2016. UPC haalde sinds 2005 via twaalf financieringen 775 miljoen Canadese dollar op. In totaal investeerde het voor 825,8 miljoen Canadese dollar in fysiek uranium, met een huidige marktwaarde van 614 miljoen dollar. De hoeveelheid fysiek uranium per aandeel steeg de voorbije elf jaar met 2,5 procent, wat de jaarlijkse beheerskosten (een lage 0,8% van de netto-actiefwaarde) ruimschoots compenseerde.De vraag- en aanbodsituatie zat goed in 2019. Landen als China, Rusland, India en Zuid-Korea breiden het aantal kerncentrales uit. Daarbovenop kwam een kentering in westerse landen, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten, die de levensduur van centrales verlengden. Aan de aanbodzijde is het primair aanbod (uraniumproductie uit mijnen) sinds 2016 gedaald. Intussen ligt het structureel 25 procent onder de wereldvraag, die zelfs in het meest pessimistische scenario tot 2035 jaarlijks met 1 procent zal toenemen. Het verschil wordt bijgepast uit bestaande voorraden en het verminderende secondair aanbod. Negatieve elementen dit jaar waren de trage heropstart van de Japanse kerncentrales en vooral het verlammende effect van het sectie 232-onderzoek ter ondersteuning van de uraniumsector in de VS. President Trump besliste in juli geen quota op te leggen, maar liet wel een nucleaire werkgroep oprichten die maatregelen moest voorstellen. Tot op heden is er geen duidelijkheid over de voorstellen, al is sprake van de aanleg van extra strategische reserves door de overheid. De spotprijs daalde van 28,9 dollar in januari naar 24,25 dollar in november, maar herstelde recent naar 26 dollar per pond. We verwachten snel meer duidelijkheid over de voorstellen van de nucleaire werkgroep en daarna veel meer activiteit op zowel de spotmarkt als de langetermijnmarkt. De noodzaak tot het onderhandelen van nieuwe langetermijncontracten door de nutsbedrijven neemt snel toe, want de hoeveelheid niet-gecontracteerde toekomstige vraag voor 2021 bedraagt al 20 procent, en neemt tegen 2025 toe tot 50 procent. Op de spotmarkt moet Cameco het verschil opvangen tussen de eigen productie en de contractueel voorziene leveringen (circa 10 miljoen pond).De timing van het verdere prijsherstel is het moeilijkste element van deze contraire belegging. Er is een vertraging met minstens een jaar door het uitgelopen sectie 232-onderzoek. Het is duidelijk dat een drastisch prijsherstel, tot minstens 50 à 60 dollar per pond, noodzakelijk is om de bouw van nieuwe mijnen aan te moedigen. Belangrijk is dat de tarieven verderop in de nucleaire brandstofcyclus in 2019 wel gestegen zijn. Historisch was dat een voorloper van hogere spotprijzen. De waardering van UPC fluctueerde de voorbije tien jaar tussen 25 procent onder en 25 procent boven de netto-actiefwaarde. De korting van 8 procent wijst op een negatief sentiment, dat evenwel snel kan omslaan. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 4,17 Canadese dollarTicker: U CNISIN-code: CA9170171057 Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 572 miljoen Canadese dollarK/w 2019: 92Verwachte k/w 2020: 91Koersverschil 12 maanden: -7%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: -