Het aandeel van Uranium Participation Corp. noteert na een bewogen rit opnieuw op hetzelfde niveau als aan het begin van 2020. Vergeleken met veel beursindexen is dat niet slecht, maar toch overheerst ontgoocheling, aangezien de spoturaniumprijs sinds het jaarbegin met 20 procent is gestegen tot 30 dollar per pond. Met een korting van 20 procent op de intrinsieke waarde van 5,13 Canadese dollar per aandeel (op 30 september) schurkt de waardering opnieuw aan tegen de onderkant van de historische vork van 25 procent onder en 25 procent boven de intrinsieke waarde.
...

Het aandeel van Uranium Participation Corp. noteert na een bewogen rit opnieuw op hetzelfde niveau als aan het begin van 2020. Vergeleken met veel beursindexen is dat niet slecht, maar toch overheerst ontgoocheling, aangezien de spoturaniumprijs sinds het jaarbegin met 20 procent is gestegen tot 30 dollar per pond. Met een korting van 20 procent op de intrinsieke waarde van 5,13 Canadese dollar per aandeel (op 30 september) schurkt de waardering opnieuw aan tegen de onderkant van de historische vork van 25 procent onder en 25 procent boven de intrinsieke waarde.Nochtans werden dit jaar meerdere belangrijke onzekerheden op de uraniummarkt weggenomen. Een eerste cruciaal element was de afronding van het sectie 232-onderzoek naar het nationale veiligheidsrisico in de Verenigde Staten, door de grote Amerikaanse afhankelijkheid van uraniumimport. In de finale aanbevelingen staat de aanleg van een strategische reserve gedurende tien jaar voor jaarlijks 150 miljoen dollar van in Amerika geproduceerd uranium, en maatregelen ten gunste van de volledige nucleaire brandstofcyclus. Dat het de Amerikanen menens is, bleek uit recente akkoorden die de Amerikaanse overheid sloot met Polen en Roemenië - die zowel ondertekend door de Republikeinen als de Democraten - voor de opwaardering en de uitbouw van kerncentrales in die landen. Daarnaast werden binnenlandse projecten met kleine reactors (SMR) en geavanceerde nucleaire reactoren ondersteund. Een tweede element zijn de verstrekkende gevolgen van de pandemie op de uraniumproductie. Die zal dit jaar 20 à 25 procent terugvallen tot 110 à 120 miljoen pond, tegenover een nagenoeg stabiele vraag rond 185 miljoen pond. Bovendien bevestigde de marktleider Kazatomprom dat het de productieverlagingen met 20 procent heeft doorgetrokken tot en met 2022. De grondstoffengigant BHP besliste onlangs niet door te gaan met een belangrijke uitbreiding van Olympic Dam, een grote kopermijn in Australië die uranium als bijproduct delft. Verder stopt de productie in het eerste kwartaal van 2021 in de Australische Ranger's-mijn en in de Cominak-uraniummijn in Niger. Alles tezamen is dat heel positief voor de toekomstige prijsontwikkeling.Een derde element is de onmisbare rol die overheden aan uranium blijven toekennen als koolstofarme bron van elektriciteit in de langetermijnklimaatplannen, wat onlangs bleek bij het uitrollen van koolstofneutrale plannen in China (tegen 2060) en Japan (tegen 2050). Tot slot was er begin oktober de heel belangrijke verlenging tot 2040 van het zogenoemde Russian Suspension Agreement (RSA) in de Verenigde Staten, dat de invoerquota van goedkope Russische kernbrandstof regelt. We twijfelen niet aan onze voorspelling dat de uraniumprijs in de komende jaren significant zal stijgen, op basis van het structurele onevenwicht tussen de vraag en het aanbod. Het lastige element blijft de juiste timing waarop de nutsbedrijven nieuwe contracten zullen afsluiten. Het vuurwerk op de spotmarkt eerder dit jaar geeft aan welk spektakel er mogelijk is op de kleine uraniummarkt, maar de terugval sinds de piek van eind juli (34 dollar per pond) bevestigt dat het nog te vroeg was voor een volledige ontbolstering.ConclusieHet is interessant te kijken hoe bedrijven die succesvol waren in de vorige stierenmarkt de situatie inschatten (lees de analyse voor enCore Energy, blz. 130). De fors gestegen korting op de intrinsieke waarde van UPC biedt beleggers de kans om op de veiligste manier in te spelen op het vervolg van de stierenmarkt. We verwachten onverminderd dat UPC de komende drie tot vijf jaar op bepaalde momenten boven zijn intrinsieke waarde zal noteren. Dat biedt heel wat opwaarts potentieel, aangezien we uitgaan van een herstel van de spotprijs over die periode richting 50 à 60 dollar per pond. Traditioneel is het vierde kwartaal met voorsprong het beste kwartaal voor de uraniumsector. Benieuwd of dit in het uitzonderlijke jaar 2020 opnieuw zo zal zijn. We behouden onze positie. Koopwaardig (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 4,09 dollarTicker: U CNISIN-code: CA9170171057 Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 556,3 miljoen CADK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 3Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: -