De jongste maanden berichtten verschillende media uitvoerig over inbraakpogingen in onlinegegevensbestanden van bedrijven. Die evolutie is koren op de molen van Vasco Data Security, het Belgisch-Amerikaanse bedrijf dat een stevige voet tussen de deur heeft op de markt van de onlinebeveiliging. Vasco heeft nog maar eens een recordkwartaal en een recordjaar achter de rug. Vasco realiseerde in het vierde kwartaal een omzet van 62,4 miljoen USD, een groei met 44% op jaarbasis. Een groter aandeel van producten (hardware) met een lagere toegevoegde waarde deed de brutowinstmarge wel dalen naar 57%. Verwacht wordt dat dit cijfer in de loop van 2015 opnie...