De jongste maanden berichtten verschillende media uitvoerig over inbraakpogingen in onlinegegevensbestanden van bedrijven. Die evolutie is koren op de molen van Vasco Data Security, het Belgisch-Amerikaanse bedrijf dat een stevige voet tussen de deur heeft op de markt van de onlinebeveiliging. Vasco heeft nog maar eens een recordkwartaal en een recordjaar achter de rug. Vasco realiseerde in het vierde kwartaal een omzet van 62,4 miljoen USD, een groei met 44% op jaarbasis. Een groter aandeel van producten (hardware) met een lagere toegevoegde waarde deed de brutowinstmarge wel dalen naar 57%. Verwacht wordt dat dit cijfer in de loop van 2015 opnie...

De jongste maanden berichtten verschillende media uitvoerig over inbraakpogingen in onlinegegevensbestanden van bedrijven. Die evolutie is koren op de molen van Vasco Data Security, het Belgisch-Amerikaanse bedrijf dat een stevige voet tussen de deur heeft op de markt van de onlinebeveiliging. Vasco heeft nog maar eens een recordkwartaal en een recordjaar achter de rug. Vasco realiseerde in het vierde kwartaal een omzet van 62,4 miljoen USD, een groei met 44% op jaarbasis. Een groter aandeel van producten (hardware) met een lagere toegevoegde waarde deed de brutowinstmarge wel dalen naar 57%. Verwacht wordt dat dit cijfer in de loop van 2015 opnieuw zal aantrekken. De operationele winst van 12,7 miljoen USD bracht de marge op 20%. De jaarcijfers zijn bijna even indrukwekkend. De omzet klom met 30%, tot 201,5 miljoen USD. De omzet uit de banksector, goed voor ongeveer 80% van het groepstotaal, steeg vorig jaar met een derde. De afdeling Enterprise and Application liet een groei met 18% optekenen. De brutomarge bedroeg in het boekjaar 2014 gemiddeld 63% en de operationele marge lag met 19% meer dan dubbel zo hoog als een jaar eerder. Vasco realiseerde ook een nettowinst van 32,6 miljoen USD of 83 dollarcent per aandeel. Op de beurs werd echter negatief gereageerd, en dat had enerzijds te maken met de indrukwekkende koersklim van vorig jaar, maar ook met de prognoses voor het lopende boekjaar. Vasco stelt een omzetcijfer van 220 tot 230 miljoen USD voorop, wat een omzetgroei met 9 tot 14% impliceert. Dit zou in het beste geval dan slechts half zo hoog zijn als in 2014. Ook de operationele marge zou met 17 tot 20% net iets lager uitkomen dan gehoopt. Het beveiligingsbedrijf is de klassieke hardware-Digipass dan misschien al lang ontgroeid, maar het model op zich doet nog steeds dienst en leeft voort onder de vorm van verschillende draadloze oplossingen. Vasco is op tijd op de mobiele trein gesprongen en zet in op slechts één login voor verschillende mobiele en web-toepassingen. Door de integratie van de Digipass in applicaties worden nieuwe markten aangeboord. Daarnaast zijn er ook bestaande klanten die overstappen op de draadloze oplossingen. De technologie staat niet stil en dankzij de overname van het Britse Cronto, een afsplitsing van de universiteit van Cambridge, kon Vasco een nieuw product ontwikkelen op basis van QR-codes. CrontoSign werkt op basis van QR-codebeveiliging, waarbij met een smartphone of ander mobiel toestel een QR-code wordt gescand die dan op zijn beurt een code genereert die als paswoord voor één of meer toepassingen kan dienen. Vasco sleepte onlangs ook twee overheidscontracten in de wacht in België en Singapore. Vasco had eind vorig jaar een nettokaspositie van 137,4 miljoen USD. Dit creëert ruimte voor gerichte overnames. Een dividend lijkt niet voor onmiddellijk. ConclusieWe schreven eind november dat het aandeel te ver was vooruitgelopen op de verwachte winstevolutie en dat een correctie zich opdrong. Die is er intussen gekomen, want Vasco noteert een kwart onder de topkoers van begin december. Het aandeel is nog steeds niet goedkoop (verwachte koers-winstverhouding van 22), maar wellicht is het management te voorzichtig. Adviesverhoging.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B