Het aandeel van de Belgisch-Amerikaanse onlinebeveiligingsgroep Vasco Data liet zich vroeger regelmatig opmerken door een erg hoge volatiliteit. Die forse koersschommelingen traden vooral op na kwartaalrapporten die afweken van de consensusschattingen. Vorig jaar evolueerde Vasco verrassend stabiel. Met een koersdaling van 5% op jaarbasis moest het aandeel het wel zwaar afleggen tegen het marktgemiddelde. Vooral het tweede kwartaal was een tegenvaller. Vasco stelde in oktober de jaarprognoses neerwaarts bij, naar een omzet van 150 tot 155 miljoen USD. Dankzij een iets beter dan verwacht vierde kwartaal kwam het jaarcijfer aan de bovenkant van die omzetvork uit.
...

Het aandeel van de Belgisch-Amerikaanse onlinebeveiligingsgroep Vasco Data liet zich vroeger regelmatig opmerken door een erg hoge volatiliteit. Die forse koersschommelingen traden vooral op na kwartaalrapporten die afweken van de consensusschattingen. Vorig jaar evolueerde Vasco verrassend stabiel. Met een koersdaling van 5% op jaarbasis moest het aandeel het wel zwaar afleggen tegen het marktgemiddelde. Vooral het tweede kwartaal was een tegenvaller. Vasco stelde in oktober de jaarprognoses neerwaarts bij, naar een omzet van 150 tot 155 miljoen USD. Dankzij een iets beter dan verwacht vierde kwartaal kwam het jaarcijfer aan de bovenkant van die omzetvork uit. Beleggers konden ook het vooruitzicht op een stijging van de bedrijfswinst in 2014 wel smaken. In een eerste reactie koerste het aandeel een kwart hoger, al werd een deel van die winst intussen weer ingeleverd. Het aandeel was na een slechte januarimaand wel teruggevallen naar het laagste niveau sinds eind 2011. Vasco presteerde in de periode tussen oktober en december iets beter dan verwacht. De kwartaalomzet klom met 11% op jaarbasis, tot 43,3 miljoen USD, boven de vooropgestelde 40 miljoen USD. Vasco heeft in essentie twee bedrijfstakken. De eerste divisie is gericht op de financiële sector, en met dezelfde maar ook aanvullende producten en diensten wordt ook de beveiligingsmarkt op applicatie- en bedrijfsniveau bespeeld (Enterprise and Application). De roots van Vasco liggen in de financiële tak. Die afdeling staat nog steeds in voor ongeveer 80% van de groepsomzet. Vasco heeft al enkele jaren de ambitie het gewicht van de applicatie- en bedrijfstak op te trekken, omdat die activiteit hogere winstmarges oplevert. Over heel 2013 bleef het aandeel binnen de groepsomzet beperkt tot 18%, tegenover nog 19% in 2012. Er is echter hoop op beterschap, want de beter dan verwachte resultaten van het vierde kwartaal waren voor het grootste deel toe te schrijven aan de betere prestatie van Enterprise and Application. Die groeide in het laatste trimester met 26% op jaarbasis en tekende daarmee voor 22% van de groepsomzet. De omzet uit de financiële sector steeg in het vierde kwartaal met 8% en over heel 2013 met 2%. De jaaromzet van 2013 klokte af op 155 miljoen USD, 1% meer dan een jaar eerder. Ondanks een klim met 14% in het vierde kwartaal daalde de operationele winst met 35%, tot 13,7 miljoen USD. De achteruitgang viel toe te schrijven aan nieuwe investeringen zoals de overname van het Britse Cronto (visuele transactiebeveiliging) en een uitbreiding van het cloudcomputingaanbod. Vasco stelt voor het lopende boekjaar een omzet tussen 160 en 165 miljoen USD voorop. De operationele winst zal tussen 17 en 21 miljoen USD uitkomen, wat tegenover 2013 een toename met 24 tot 52% impliceert. De nettocashpositie bleef op jaarbasis vrij stabiel op 98,6 miljoen USD of ongeveer 2,5 USD per aandeel. Conclusie2013 was geen hoogvlieger voor Vasco, met een omzet die stabiel bleef en een winstgevendheid die negatief werd beïnvloed door de investeringen. De omzetgroei zal in 2014, behoudens positieve verrassingen, opnieuw eerder bescheiden zijn, maar de rendabiliteit zou wel moeten herstellen. Tegen iets meer dan 20 keer de verwachte winst zien we ondanks gezonde financiën op korte termijn weinig koerspotentieel.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 3C