13,20 EUR - 1C
...

13,20 EUR - 1CNu we de halfjaarcijfers 2013 in de hand hebben, kunnen we nog eens de aandacht vestigen op Velcan Energy (ticker ALVEL; 104 miljoen EUR beurskapitalisatie; ISIN-code FR0010245803). De Franse specialist in kleinere waterkrachtcentrales tot 200 megawatt (MW) dekt twee van onze langetermijnthema's: energie en groeilanden. Die groene onderneming werd pas in april 2005 boven de doopvont gehouden. Aanvankelijk was er de steile ambitie om voor liefst 1700 MW aan concessies binnen te halen. Na de financiële crisis kwam de klemtoon op maximale kostenbewaking en minimale cashuitstroom te liggen. De teller van de portefeuille aan verworven concessies stond enige tijd op 628 MW. Velcan heeft één kleine waterkrachtcentrale, die van Rodeio Bonito in Brazilië (15 MW), in gebruik. Die levert een halfjaaromzet van 2,3 miljoen EUR op (was 2,6 miljoen EUR in het eerste semester van 2012; maar het gevolg van de daling van de Braziliaanse real (BRL) ten opzichte van de EUR). Voor het overige wil het niet meer vlotten in het grootste Zuid-Amerikaanse land. Er zit geen vooruitgang in de administratieve procedures en bovendien is de kans gestegen dat een aantal projecten niet meer rendabel zullen zijn, als gevolg van de lagere energieprijzen en de hogere bouwkosten. In India wil het beter vlotten. Er wordt voortgewerkt aan de ontwikkeling van drie projecten binnen de grote concessie van 571 MW in Arunachal Pradesh. Die kan voor 3 miljoen mensen elektriciteit leveren en de administratieve procedures en technische studies zijn volop aan de gang. Voor het Tato 1-project (186 MW) hoopt men in de eerste helft van volgend jaar op de eerste goedkeuringen. Nog niet zo heel lang geleden kwam Laos er als derde land bij. Er is een overeenkomst met de staatsmaatschappij Electrical Construction and Installation (ECI) om 300 MW te ontwikkelen. De capaciteit met betrekking tot Nam Phouan werd opgetrokken tot 52 MW na het binnenhalen van de preconcessie. Er is ook al een preconcessie voor een tweede project (Nam Ang Thabeng; 35 MW). In totaal gaat het in Laos dus om 88 MW. Aan de landenlijst wordt nu ook Indonesië toegevoegd. Een zeer interessant land met nog relatief weinig concurrentie in waterkrachtcentrales. Velcan Energy voorziet er op termijn meerdere projecten voor minstens 100 MW, maar hoopt alvast volgend jaar kleinschalig te beginnen met een project van 7 MW. Kwestie van de markt af te tasten en beter te leren kennen. De eerste zes maanden leverden een bedrijfskasstroom (ebitda) van 0,6 miljoen EUR op, net als de eerste jaarhelft van 2012. Met de kanttekening dat dit eigenlijk door de negatieve wisselkoersontwikkelingen een vooruitgang is. Het nettoresultaat was licht negatief (-0,2 miljoen EUR), na nog een nettowinst van 2,2 miljoen EUR voor de eerste helft van vorig jaar. Crucialer is dat het eigen vermogen op peil blijft (van 129 miljoen EUR eind vorig jaar naar 126 miljoen EUR op 30 juni). Per aandeel gaan we van 21,4 naar 21,1 EUR, inclusief ingekochte eigen aandelen. De stevige nettocashpositie is ook overeind gebleven met 89 miljoen EUR (was 91 miljoen), of 11,4 EUR per aandeel (afgerond 15 EUR, bij aanpassing voor inkoop eigen aandelen).Het is duidelijk dat het hier gaat om een verhaal op lange termijn. In landen als India kunnen er acht jaar gaan over een project bestuderen en de realisatie. Anderzijds stond en staat de koers zo laag dat het aandeel ondanks een koersherstel met 35% dit jaar nog steeds ver onder de boekwaarde en zelfs onder de cashpositie per aandeel kan worden gekocht. We hebben dit aandeel ook al tegen hogere koersen aangeraden en het geduld van de aandeelhouders wordt beproefd, maar we blijven mikken op verder koersherstel. We handhaven dan ook het advies 'koopwaardig' (rating 1C) en het aandeel blijft in de 'Inside Selectie'.Koopwaardig