12,45 EUR - 1C
...

12,45 EUR - 1C We kunnen niet stellen dat het allemaal snel vooruitgaat bij Velcan Energy (ticker ALVEL; 104 miljoen EUR beurskapitalisatie; ISIN-code FR0010245803), maar er is wel nog steeds vooruitgang. Die traagheid is ook eigen aan het businessmodel. De Franse specialist in kleinere waterkrachtcentrales tot 200 megawatt (MW) kon recentelijk aankondigen dat het een consortium heeft gevormd met de Indonesische nationale nutsgroep PT PLN voor de gezamenlijke ontwikkeling van het Meureubo 2-hydroproject van 59 MW. Daarmee mag Indonesië nu ook voluit worden toegevoegd aan de landen met activiteiten. De teller staat zo op vier. Indonesië is niet alleen een aantrekkelijk opkomend land met een grote bevolking, er is ook relatief weinig concurrentie in waterkrachtcentrales. Dat maakt het dubbel attractief. Velcan Energy voorziet dan ook op termijn meerdere projecten voor in totaal minstens 100 MW. Volgend jaar hoopt men al op de eerste goedkeuring. Velcan werd in april 2005 boven de doopvont gehouden. Aanvankelijk was er de steile ambitie om voor liefst 1700 MW aan concessies binnen te halen, maar na de financiële crisis kwam de klemtoon op maximale kostenbewaking en minimale cashuitstroom te liggen. Velcan heeft één kleine waterkrachtcentrale in gebruik, die van Rodeio Bonito in Brazilië (15 MW). Die levert een halfjaaromzet van 2,3 miljoen EUR op (2,6 miljoen EUR in het eerste semester van 2012; maar het gevolg van de daling van de Braziliaanse real (BRL) ten opzichte van de EUR). Maar voor de rest wil het niet meer vlotten in het grootste Zuid-Amerikaanse land. In het tweede BRIC-land, India, gaan de zaken beter. Er wordt voortgewerkt aan de ontwikkeling van drie projecten binnen de grote concessie van 571 MW in Arunachal Pradesh. Die concessie kan voor 3 miljoen mensen elektriciteit leveren en de administratieve procedures en technische studies zijn volop aan de gang. Voor het Tato 1 (186 MW) project hoopt men in de eerste helft van volgend jaar op de eerste goedkeuringen. Nog niet zo heel lang geleden is er Laos als derde land bijgekomen. Er is een overeenkomst met de staatsmaatschappij Electrical Construction and Installation (ECI) om in totaal 300 MW te ontwikkelen. De capaciteit met betrekking tot Nam Phouan werd opgetrokken tot 52 MW na het binnenhalen van de preconcessie. Er is ook vooruitgang voor het tweede project (Nam Ang Thabeng), waarvan de capaciteit recentelijk nog werd opgevoerd van 35 naar 41 MW. In totaal gaat het in Laos dus om 93 MW. De eerste zes maanden leverden een bedrijfskasstroom (ebitda) van 0,6 miljoen EUR op, net zoals de eerste jaarhelft van 2012. Met de kanttekening dat dit door de negatieve wisselkoersontwikkelingen een vooruitgang is. Het nettoresultaat was licht negatief (-0,2 miljoen EUR), na nog een nettowinst van 2,2 miljoen EUR voor het eerste halfjaar van vorig jaar. Crucialer is dat het eigen vermogen op peil blijft (van 129 miljoen EUR eind vorig jaar naar 126 miljoen EUR op 30 juni). Per aandeel gaan we van 21,4 naar 21,1 EUR per aandeel, inclusief ingekochte eigen aandelen. De zeer stevige nettocashpositie is ook overeind gebleven, met 89 miljoen EUR (was 91 miljoen) of 11,4 EUR per aandeel (afgerond 15 EUR, bij aanpassing voor inkoop eigen aandelen). Velcan is een aandeel voor geduldige beleggers. In landen als India kunnen er wel acht jaar gaan vanaf de studie voor een project tot de realisatie ervan. Maar in tegenstelling tot Electrawinds of Enfinity is het wel nog een solide verhaal, waarin nog flink wat potentieel zit. Verder stond en staat de koers zo laag dat het aandeel, ondanks een koersherstel van 25%, dit jaar nog steeds ver onder de boekwaarde en zelfs onder de cashpositie per aandeel kan worden gekocht. Het advies luidt dan ook nog steeds 'koopwaardig' (rating 1C) en het aandeel blijft in de 'Inside Selectie'.Koopwaardig