Onze recente aanwinst in de voorbeeldportefeuille stelde eind april de jaarcijfers over 2014 voor. En die vielen goed mee. De enige actieve waterkrachtcentrale - Rodeio Bonito in Brazilië, in gebruik sinds 2009, met een capaciteit van 15 megawatt (MW) - realiseerde 4,4 miljoen EUR omzet. De groepsomzet kwam daardoor uit op 4,5 miljoen EUR, een daling met 1% tegenover 2013. De verzwakking van de Braziliaanse real (BRL) tegenover de EUR (-9%) werd grotendeels gecompenseerd door de 7% hogere verkoopprijs van de elektriciteit.
...

Onze recente aanwinst in de voorbeeldportefeuille stelde eind april de jaarcijfers over 2014 voor. En die vielen goed mee. De enige actieve waterkrachtcentrale - Rodeio Bonito in Brazilië, in gebruik sinds 2009, met een capaciteit van 15 megawatt (MW) - realiseerde 4,4 miljoen EUR omzet. De groepsomzet kwam daardoor uit op 4,5 miljoen EUR, een daling met 1% tegenover 2013. De verzwakking van de Braziliaanse real (BRL) tegenover de EUR (-9%) werd grotendeels gecompenseerd door de 7% hogere verkoopprijs van de elektriciteit. Rodeio geniet van een systeem van een verzekerde hoeveelheid verkochte elektriciteit die losstaat van de effectieve productie. In 2013 besliste de overheid echter dat de waterkrachtcentrales, in geval van extreme droogte, een bijdrage moeten betalen voor het productietekort. In 2013 betaalde Velcan daarvoor 0,4 miljoen EUR, maar in 2014 liep dat bedrag op tot 1 miljoen EUR. Via kostenbesparingen kon het de terugval van de bedrijfskasstroom (ebitda) beperken tot 0,4 miljoen EUR, om uit te komen op 2,7 miljoen EUR ebitda. Op groepsniveau steeg de ebitda zelfs met 61%, tot 1,9 miljoen EUR. Het productieniveau van Rodeio ligt de jongste jaren systematisch onder het voorziene niveau en daarom werd de verzekerde hoeveelheid verkochte elektriciteit voor 2015 met 5% verlaagd, tot 8,35 MW. Velcan verwacht voor 2016 nogmaals een daling met 5%. Daartegenover staat een afnamecontract voor Rodeio - periode van 2013 tot en met 2016 - met een verwachte jaarlijkse indexering met 5%. Het nettoverlies van 4,1 miljoen EUR in 2013 werd omgekeerd in een nettowinst van 6,1 miljoen EUR. Die ommezwaai is een gevolg van positieve wisselkoerseffecten. De financiële middelen - cash en andere financiële activa, vooral obligaties - worden hoofdzakelijk in USD aangehouden, en stegen in 2014 met 7%, tot 93 miljoen EUR, of 11,9 EUR per aandeel. Velcan bezit al jaren 1,8 miljoen eigen aandelen, en wanneer we die in rekening brengen, bedroegen de financiële middelen eind december zelfs 15,5 EUR per aandeel. Het eigen vermogen steeg tot 128 miljoen EUR of 16,4 EUR per aandeel (21,3 EUR zonder de eigen aandelen). Velcan boekte onlangs een belangrijke doorbraak in India, met het verkrijgen van de cruciale milieuvergunning voor de drie projecten - Tato 1 (186 MW), Heo (240 MW) en Pauk (145 MW) - die in de provincie Arunachal Pradesh worden ontwikkeld. Velcan heeft goede hoop dat alle vergunningen - het is nog wachten op de techno-economische goedkeuring en de ontbossingsvergunning - voor Tato1 en Heo in de loop van 2016 zullen zijn afgeleverd. De bouw van beide projecten (samen 426 MW) zal naar schatting 454 miljoen EUR kosten en elektriciteit leveren voor 2,8 miljoen mensen. Maar ook in Indonesië (totale concessies 146 MW; vooral Meureubo 2, 59 MW) en Laos (twee projecten, samen 93 MW) evolueren de zaken gunstig. Velcan hoopt dit jaar in een van beide landen met de bouw van een tweede centrale te kunnen beginnen. ConclusieWe namen het fel ondergewaardeerde Velcan op in de voorbeeldportefeuille omdat, na jaren van bijna stilstand, de ontwikkelingen in een stroomversnelling terechtkomen. We willen onze positie nog uitbreiden en zien in het aandeel een prima manier om in te spelen op, onder meer, de politieke omwentelingen in India. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B