Vooral in India evolueerden de zaken zeer gunstig voor de drie projecten van Velcan in de provincie Arunachal Pradesh: Heo (240 megawatt; MW), Tato 1 (186 MW) en Pauk (145 MW). Die grote projecten worden al sinds 2007 ontwikkeld, maar de echte doorbraak was toch de verkiezing in 2014 van de Indiase eerste minister Modi, die de ondermaatse infrastructuur- en energievoorzieningen in het gigantische land aanpakt.
...

Vooral in India evolueerden de zaken zeer gunstig voor de drie projecten van Velcan in de provincie Arunachal Pradesh: Heo (240 megawatt; MW), Tato 1 (186 MW) en Pauk (145 MW). Die grote projecten worden al sinds 2007 ontwikkeld, maar de echte doorbraak was toch de verkiezing in 2014 van de Indiase eerste minister Modi, die de ondermaatse infrastructuur- en energievoorzieningen in het gigantische land aanpakt.In april kreeg Velcan de goedkeuring voor de milieuvergunning voor Heo, Tato en Pauk. Begin december kregen de Fransen dan de feitelijke vergunning, nadat eind oktober het eerste deel van de ontbossingsvergunning werd toegekend. Het tweede deel van de ontbossingsvergunning zal worden uitgereikt, nadat voldaan is aan een aantal voorwaarden, vooral inzake herbebossing, en zal Velcan toelaten over de gronden te beschikken. Voor zowel Tato 1 als voor Heo liepen sinds mei en juli 2013 de aanvragen voor de Techno-Economische goedkeuring (gedetailleerd project rapport). In juli (Heo) en november (Tato 1) kregen beide projecten eindelijk groen licht. De constructie van beide projecten zal 50 maanden duren, 250 miljoen USD (Heo) en 230 miljoen USD kosten en jaarlijks 51 miljoen USD (Heo) en 46 miljoen USD omzet genereren. Velcan startte op basis hiervan onderhandelingen op voor een zogenaamde Power Purchase Agreement (verkoopsovereenkomst over de afname van de opgewekte elektriciteit), net als voor de financiering. Het doel is om alles rond te krijgen in de loop van 2016. Voor het derde Indiase project, Pauk, is het nog wachten op het indienen van de aanvraag voor de Techno-Economische goedkeuring. De benoeming van de zeer ervaren Ian McAlister tot technisch directeur beschouwen we als een krachtig signaal dat eindelijk de bouw van een of meer nieuwe centrales wordt opgestart. In het najaar verkocht Velcan twee projecten (in totaal 93 MW, eigen belang 70 MW) in Laos voor 7 miljoen USD, wat een meerwaarde voor het boekjaar 2015 inhoudt. In september echter startten de voorbereidingen van de bouw van het Suka Rame-project (7 MW) in Indonesië. Dit project moet vanaf begin 2018 (commerciële opstart) 4 miljoen USD bedrijfskasstroom (ebitda) opbrengen in de eerste acht jaar en daarna 2,5 miljoen USD gedurende twaalf jaar. Een andere belangrijke kanshebber is Meurebo 2, een project van 59 MW in Indonesië. De enige actieve centrale is Rodeio Bonito in Brazilië (15 MW) levert voldoende inkomsten om de kosten van de onderneming te dekken. Velcan beschikt over een sterke kaspositie van 99,9 miljoen EUR eind juni, of 12,8 EUR per aandeel en zelfs 16,7 EUR per aandeel inclusief 1,8 miljoen eigen aandelen. ConclusieOndanks de sterke nieuwsstroom is het aandeel de voorbije maanden opnieuw teruggevallen. Inclusief de eigen aandelen weerspiegelt de huidige koers een uiterst lage waardering van 0,7 keer de kaspositie en 0,5 keer de boekwaarde. Dat biedt op lange termijn heel wat opwaarts potentieel. Een blijver in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1B