TINC (The INfrastructure Company), de enige Belgische investeringsmaatschappij in infrastructuur, noteert sinds mei 2015 op Euronext Brussel. Via een belegging in TINC kan het publiek voor het eerst gespreid participeren in infrastructuurinvesteringen. Zulke investeringen bieden typisch uitzicht op stabiele inkomsten op lange termijn (tussen 20 en 35 jaar). Daardoor is TINC een typisch dividendaandeel, dat bij de beursgang een brutodividend van 0,4675 euro per aandeel vooropstelde. Tegenover een introductieprijs van 11 euro per aandeel betekent dat een brutorendement van 4,25 procent.
...

TINC (The INfrastructure Company), de enige Belgische investeringsmaatschappij in infrastructuur, noteert sinds mei 2015 op Euronext Brussel. Via een belegging in TINC kan het publiek voor het eerst gespreid participeren in infrastructuurinvesteringen. Zulke investeringen bieden typisch uitzicht op stabiele inkomsten op lange termijn (tussen 20 en 35 jaar). Daardoor is TINC een typisch dividendaandeel, dat bij de beursgang een brutodividend van 0,4675 euro per aandeel vooropstelde. Tegenover een introductieprijs van 11 euro per aandeel betekent dat een brutorendement van 4,25 procent. De koersgrafiek is doorgaans zeer rustig, tot TINC in december een stevige kapitaalverhoging doorvoerde. Bestaande aandeelhouders konden per twee aandelen in bezit intekenen op één nieuw aandeel tegen 11,25 euro per aandeel, of een korting van 7,95 procent op de laatste slotkoers. Met de succesvolle uitgifte van 6,82 miljoen aandelen haalde TINC 76,7 miljoen euro op. Vers geld ophalen was noodzakelijk aangezien TINC sinds de beursgang bijkomende investeringskansen had benut, boven op de bij de beursgang al contractueel vastgelegde investeringsplannen. Een eerste investering was het verschaffen van een achtergestelde lening voor 3 miljoen euro aan Nobelwind, een Belgisch offshorewindmolenpark. Daarnaast breidde het zijn aanwezigheid in Nederland uit. Het verwierf voor 10,4 miljoen euro een belang (43,65%) in het onshorewindmolenpark Kreekraksluis in Zeeland en het nam voor 0,5 miljoen euro een minderheidsbelang in het sluizencomplex Prinses Beatrixsluis (intussen is er ook al een bijkomend engagement voor 4,7 miljoen euro). Tot slot was er de melding in november 2016 van een stevige eerste investering van 30,2 miljoen euro in een onshorewindpark in Ierland. Uit de halfjaarcijfers (het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni) leren we dat de investeringsportefeuille eind december bestond uit veertien activa, opgesplitst in (alternatieve) energie (53%), publiek-private samenwerkingen (34%) en overige infrastructuur (13%). De marktwaarde van de activa steeg tegenover eind juni 2016 met 15,1 miljoen euro tot 143,1 miljoen euro (+11,8%), vooral dankzij 13,8 miljoen euro nieuwe investeringen. De netto-actiefwaarde steeg van 157,7 miljoen euro naar 233,3 miljoen, maar daalde per aandeel van 11,57 naar 11,41 euro, als gevolg van het gestegen aantal uitstaande aandelen. De kaspositie bedroeg eind december 88,7 miljoen euro. Daarvan is al 63,8 miljoen euro gereserveerd voor aangegane verbintenissen, waarvan 37 miljoen euro voor het verwerven van een 23,7 procentbelang in de A11, een nieuwe autosnelweg tussen Knokke en Brugge (aansluitend op de E40 en de E34), en voor een 19,2 procentbelang in de realisatie van 37 kilometer nieuwe autosnelweg (A15) in de buurt van Rotterdam. Net als als voor 2016 wordt voor het lopende boekjaar een brutodividend van 0,4675 euro per aandeel vooropgesteld. De integrale betaling is voorzien in oktober (geen interim-dividend gepland). De nieuw uitgegeven aandelen krijgen 0,2485 euro bruto per aandeel. We zijn tevreden met de gecontroleerde investeringsdrang bij TINC. Het bedrijf zocht en vond daarvoor gemakkelijk extra fondsen, al hadden we de uitgifteprijs graag wat hoger gezien. Die lag nauwelijks boven de IPO-prijs van 11 euro. Het defensieve aandeel blijft een prima alternatief voor een obligatie, met een brutodividendrendement van 3,7 procent.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 257 miljoen euroK/w 2016: 14,6Verwachte k/w 2017: 14,6Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 3,7%