De toekomst is aan bedrijven die oplossingen bieden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Vermits beleggers doorgaans vooruitkijken, wordt deze rooskleurige, of beter gezegd groene, toekomst vaak al verrekend in de koers. Dat is bij Vestas het geval. De producent van windturbines heeft een vrij povere eerste helft van het jaar achter de rug, maar dat schrikt beleggers niet af. De koers heeft de voorbije maanden een zodanig hoge vlucht genomen dat de waarderingen stevig zijn opgelopen. Beleggers betalen veertig keer de verwachte winst van dit jaar, terwijl al enkele jaren geen winstgroei meer is. Dat is prijzig, maar het geld holt vandaag achter bedrijven die het ESG-schoentje passen (environmental, social en governance, zie ook p. 106).
...

De toekomst is aan bedrijven die oplossingen bieden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Vermits beleggers doorgaans vooruitkijken, wordt deze rooskleurige, of beter gezegd groene, toekomst vaak al verrekend in de koers. Dat is bij Vestas het geval. De producent van windturbines heeft een vrij povere eerste helft van het jaar achter de rug, maar dat schrikt beleggers niet af. De koers heeft de voorbije maanden een zodanig hoge vlucht genomen dat de waarderingen stevig zijn opgelopen. Beleggers betalen veertig keer de verwachte winst van dit jaar, terwijl al enkele jaren geen winstgroei meer is. Dat is prijzig, maar het geld holt vandaag achter bedrijven die het ESG-schoentje passen (environmental, social en governance, zie ook p. 106). In het geval van Vestas is dat niet onterecht. Het Deense bedrijf is de wereldleider in de productie en het onderhoud van windturbines op land. Het belang van hernieuwbare energie zal alleen maar toenemen, nu de strijd tegen de klimaatverandering wordt opgevoerd. Volgens Vestas is hernieuwbare energie in twee derden van de wereld op dit ogenblik goedkoper dan fossiele brandstoffen. Maar in de eerste jaarhelft zat de wind tegen. In het tweede kwartaal verschrompelde de bedrijfswinst tot 34 miljoen euro, tegenover 128 miljoen euro in dezelfde periode in 2019. De bedrijfswinstmarge bleef steken op 1 procent. De boosdoener voor de tegenvallende winstgevendheid is eenmalig van aard. Vestas diende een type van wieken te herstellen of te vervangen die nog onder de toegekende waarborg vielen. Dat kostte het bedrijf 175 miljoen euro. Het management benadrukt dat het om een probleem van al geplaatste turbines gaat, en dat de bestaande of toekomstige productie niet is aangetast. Voor de rest van het jaar zouden de kosten die gepaard gaan met de productieborg op geïnstalleerde turbines beperkt blijven tot 3,1 procent van de omzet. Zonder die uitzonderlijke kosten in het tweede kwartaal zou de winstmarge gestrand zijn op 5,9 procent, wat ook lager is dan de voorbije jaren. Daar zitten de sporen van de coronacrisis, die de al lastige en dure logistiek rond de installaties van windmolens nog verder bemoeilijkte. Daarnaast zitten ook de afschrijvingskosten in de lift na de introductie van nieuwe productie en installatietechnieken. Ondanks de belabberde winstgevendheid in de eerste jaarhelft, heeft het management voldoende vertrouwen in de business voor de rest van het jaar om weer winstvooruitzichten te formuleren. Vestas mikt op een omzet van 14 à 15 miljard euro bij een verlaagde winstmarge van 5 tot 7 procent. Die vooruitzichten zijn mogelijk omdat het orderboekje zeer goed gevuld blijft en omdat de prijzen voor nieuwe projecten, na jaren van daling, stabiliseren. Daarnaast legt de andere belangrijke activiteit van Vestas, het onderhoud van windturbines, een steeds belangrijker en voorspelbare buffer onder de winst. Vestas verdient op het onderhoud een winstmarge van 27,4 procent in de eerste helft van 2020, goed voor een bedrijfswinst van 268 miljoen euro. Het onderhoudsorderboek is gevuld met contracten die 18,9 miljard toekomstige inkomsten opleveren, bij een stabiele marge goed voor een winst van ruim 5 miljard euro.ConclusieBeleggers negeren de operationele problemen en bijbehorende aangetaste winstmarge en lopen storm voor bedrijven die de klimaattransitie vorm kunnen geven. Gezien de gunstige perspectieven op lange termijn kan het aandeel worden behouden, maar wie nog niet aan boord is, kan betere instapmomenten afwachten gegeven de huidige dure waardering. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 128 euroTicker: VWSISIN-code: DU300609Markt: XetraBeurskapitalisatie: 25 miljard euroK/w 2019: 19Verwachte k/w 2020:40Koersverschil 12 maanden: +72%Koersverschil sinds jaarbegin: +43%Dividendrendement: 0,8%